MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH VĨNH LONG

MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG LÀ 890000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh VĨNH LONG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893801 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893820 Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893960 Điểm BĐVHX Thành Lợi Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893980 Điểm BĐVHX Thành Trung Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893940 Điểm BĐVHX Thành Đông Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893860 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893850 Điểm BĐVHX Tân Bình Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893880 Điểm BĐVHX Tân Lược Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893840 Điểm BĐVHX Tân An Thạnh Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893800 Bưu cục cấp 2 Bình Tân Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893900 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Bình Tân 893920 Điểm BĐVHX Tân Thành Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893410 Điểm BĐVHX Chánh An Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893430 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893510 Điểm BĐVHX Chánh Hội Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893490 Điểm BĐVHX Nhơn Phú Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893470 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893530 Điểm BĐVHX Bình Phước Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893560 Điểm BĐVHX Hòa Tịnh Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893580 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893630 Điểm BĐVHX Tân An Hội Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893590 Điểm BĐVHX Tân Long Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893610 Điểm BĐVHX Tân Long Hội Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893400 Bưu cục cấp 2 Mang Thít Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893458 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Mang Thít 893405 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893220 Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893240 Điểm BĐVHX Quới Thiện Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893140 Điểm BĐVHX Trung Thành Tây Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893180 Điểm BĐVHX Quới An Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892950 Điểm BĐVHX Trung Chánh Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893200 Điểm BĐVHX Tân Quới Trung Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892930 Điểm BĐVHX Trung Hiệp Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893060 Bưu cục cấp 3 Tân An Luông Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892970 Bưu cục cấp 3 Hiếu Phụng Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892910 Điểm BĐVHX Trung Hiếu Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892990 Điểm BĐVHX Hiếu Thuận Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893080 Điểm BĐVHX Trung Thành Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893160 Điểm BĐVHX Trung An Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893000 Điểm BĐVHX Hiếu Nhơn Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893020 Điểm BĐVHX Hiếu Thành Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893040 Điểm BĐVHX Hiếu Nghĩa Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893100 Điểm BĐVHX Trung Ngãi Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893120 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 893130 Điểm BĐVHX Trung Thành Đông Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm 892900 Bưu cục cấp 2 Vũng Liêm Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892500 Bưu cục cấp 2 Trà Ôn Sô´10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892750 Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892580 Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892610 Bưu cục cấp 3 Hựu Thành Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892630 Điểm BĐVHX Thới Hòa Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892670 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892650 Điểm BĐVHX Xuân Hiệp Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892730 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892710 Điểm BĐVHX Trà Côn Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892690 Điểm BĐVHX Nhơn Bình Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892540 Điểm BĐVHX Phú Thành Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892520 Điểm BĐVHX Lục Sỹ Thành Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892560 Điểm BĐVHX Tích Thiện Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892501 Đại lý bưu điện An Thới Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892600 Điểm BĐVHX Thuận Thới Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892502 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1đến 8, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn 892506 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 6, Khu 3, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892100 Bưu cục cấp 2 Bình Minh Sô´127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892120 Điểm BĐVHX Thuận An Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892240 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892190 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892210 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892220 Điểm BĐVHX Đông Thành Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892101 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 9, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892102 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892103 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Thị xã Bình Minh 892143 Hòm thư Công cộng Độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891980 Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891710 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891790 Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891770 Điểm BĐVHX Ngãi Tứ Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891730 Điểm BĐVHX Bình Ninh Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891750 Điểm BĐVHX Loan Mỹ Ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891960 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Tổ 1 đến 19, Ấp Mười, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891940 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hai, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891880 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lộc Tổ 1 đến 21, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891900 Điểm BĐVHX Hậu Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Sáu, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891850 Điểm BĐVHX Tân Lộc Tổ 1 đến 32, Ấp Một, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891860 Điểm BĐVHX Phú Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Ba B, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891810 Bưu cục cấp 3 Ba Càng Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891830 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891700 Bưu cục cấp 2 Tam Bình Tổ 1 đến 12, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891920 Điểm BĐVHX Tường Lộc Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Tam Bình 891800 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891300 Bưu cục cấp 2 Long Hồ Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891340 Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891490 Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891390 Điểm BĐVHX Tân Hạnh Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891450 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891540 Điểm BĐVHX Long An Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891430 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891500 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891350 Điểm BĐVHX Đồng Phú Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891520 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891320 Điểm BĐVHX Thanh Đức Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891337 Điểm BĐVHX Hoà Ninh Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891460 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891418 Điểm BĐVHX Phú Quới Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891378 Điểm BĐVHX An Bình Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Huyện Long Hồ 891501 Hòm thư Công cộng độc lập Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891110 Điểm BĐVHX Tân Hòa Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891121 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 890000 Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891050 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ Sô´144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891130 Bưu cục cấp 3 Phước Thọ Sô´2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891090 Bưu cục cấp 3 Tân Ngãi Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891080 Điểm BĐVHX Trường An Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891164 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11 Sô´142, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891071 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13 Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891098 Điểm BĐVHX Tân Ngãi Sô´52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 890900 Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891133 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891051 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891156 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891157 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 891085 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đên 30, Ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 894380 Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Long Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 894410 Bưu cục cấp 3 BC 3 Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH VĨNH LONG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.