MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH THÁI BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH LÀ 410000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh THÁI BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416200 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Tiền Hải Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416290 Bưu cục cấp 3 Đồng Châu Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416300 Bưu cục cấp 3 Kênh Xuyên Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416540 Bưu cục cấp 3 Trung Đồng Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416490 Bưu cục cấp 3 Hướng Tân Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416410 Điểm BĐVHX Phương Công Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416310 Điểm BĐVHX Đông Hoàng Thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416600 Điểm BĐVHX Nam Thịnh Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416220 Điểm BĐVHX Tây Sơn Thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416280 Điểm BĐVHX Đông Quý Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416440 Điểm BĐVHX Tây Phong Thôn Lưu Phương, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416470 Điểm BĐVHX Tây Tiến Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416420 Điểm BĐVHX Vân Trường Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416390 Điểm BĐVHX Tây Giang Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416230 Điểm BĐVHX Tây Ninh Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416240 Điểm BĐVHX Đông Cơ Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416560 Điểm BĐVHX Nam Thanh Thôn Ái quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416570 Điểm BĐVHX Nam Thắng Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416610 Điểm BĐVHX Nam Phú Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416270 Điểm BĐVHX Đông Phong Thôn Vũ Xá, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416250 Điểm BĐVHX Đông Lâm Thôn Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416400 Điểm BĐVHX An Ninh Thôn Trình trung đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416360 Điểm BĐVHX Tây An Thôn Trung Liên, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416380 Điểm BĐVHX Vũ Lăng Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416590 Điểm BĐVHX Nam Hưng Thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416480 Điểm BĐVHX Nam Chính Thôn Năng tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416520 Điểm BĐVHX Nam Hồng Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416500 Điểm BĐVHX Nam Hải Thôn Trung Lang, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416340 Điểm BĐVHX Đông Trà Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416580 Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416450 Điểm BĐVHX Bắc Hải Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416350 Điểm BĐVHX Đông Hải Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416330 Điểm BĐVHX Đông Long Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416375 Điểm BĐVHX Tây Lương Thôn Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Tiền Hải 416264 Điểm BĐVHX Đông Trung Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415500 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Kiến Xương Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415840 Bưu cục cấp 3 Chợ Sóc Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415580 Bưu cục cấp 3 Chợ Lụ Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 416000 Bưu cục cấp 3 Chợ Gốc Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 416050 Điểm BĐVHX Minh Hưng Thôn Nguyên Kinh 1, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415630 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Tả Phụ, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415670 Điểm BĐVHX Quốc Tuấn Thôn Thụy Lũng Nam, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415690 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415650 Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn Thuyền Định, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415790 Điểm BĐVHX Vũ Tây Thôn Bình Sơn, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415620 Điểm BĐVHX Quyết Tiến Thôn Trung Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 416010 Điểm BĐVHX Bình Định Thôn Thái Hòa, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415970 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Nguyệt Giám, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415990 Điểm BĐVHX Hồng Tiến Thôn Đồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415570 Điểm BĐVHX Đình Phùng Thôn Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415950 Điểm BĐVHX Quang Bình Thôn Hưng tiến, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 416040 Điểm BĐVHX Quang Hưng Thôn Hữu Tiệm, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415720 Điểm BĐVHX Bình Nguyên Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415700 Điểm BĐVHX Thanh Tân Thôn An Cơ Bắc, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415940 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Giang Tiến, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415540 Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Đoàn Kết, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415530 Điểm BĐVHX An Bồi Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 416030 Điểm BĐVHX Quang Trung Thôn Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415560 Điểm BĐVHX Thượng Hiền Thôn Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415800 Điểm BĐVHX Vũ Công Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415880 Điểm BĐVHX Vũ Trung Thôn 5b, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415920 Điểm BĐVHX Vũ Hòa Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415820 Điểm BĐVHX Vũ Ninh Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415930 Điểm BĐVHX Vũ Bình Thôn Mộ Đạo 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415581 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Đông Thổ, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415810 Điểm BĐVHX Vũ An Thôn Đô Lương, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415980 Điểm BĐVHX Nam Bình Thôn Đức Chính, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415850 Điểm BĐVHX Quang Lịch Thôn Luật Nội, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415860 Điểm BĐVHX Hoà Bình Thôn Việt Hưng, Xã Hoà Bình, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415908 Điểm BĐVHX Vũ Thắng Thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương 415744 Điểm BĐVHX Vũ Sơn Thôn Đại Du, Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 414900 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Vũ THư Khu Minh Tân 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415120 Bưu cục cấp 3 Tân Đệ Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415150 Bưu cục cấp 3 Chợ Búng Thôn Mỹ Lộc 1, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 414970 Bưu cục cấp 3 Cầu Cọi Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 414940 Bưu cục cấp 3 Chợ Mễ Thôn Ô Mễ 1, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415210 Bưu cục cấp 3 Hiệp Hòa Thôn An Để, Xã Hiệp Hoà, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415320 Bưu cục cấp 3 Bồng Tiên Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415250 Điểm BĐVHX Phúc Thành Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415230 Điểm BĐVHX Minh Lãng Thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415200 Điểm BĐVHX Xuân Hòa Thôn Hương, Xã Xuân Hoà, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415190 Điểm BĐVHX Hồng Lý Thôn Thượng Hộ Nam, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415130 Điểm BĐVHX Bách Thuận Thôn Bách Tính, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415110 Điểm BĐVHX Dũng Nghĩa Thôn Vô Thái, Xã Dũng Nghĩa , Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415040 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Thống nhất, Xã Hoà Bình, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415280 Điểm BĐVHX Song An Thôn Quý Sơn, Xã Song An, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415270 Điểm BĐVHX Nguyên Xá Thôn Kiến Xá, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415090 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Hội, Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415060 Điểm BĐVHX Tự Tân Thôn Phú Lễ, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415300 Điểm BĐVHX Trung An Thôn An Lộc, Xã Trung An, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 414930 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn Đại đồng, Xã Tân Hoà, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415080 Điểm BĐVHX Minh Quang Thôn La Uyên, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 414990 Điểm BĐVHX Việt Thuận Thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415360 Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Phan Xá, Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415340 Điểm BĐVHX Duy Nhất Thôn Minh Hồng, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415030 Điểm BĐVHX Vũ Vân Thôn Quang Trung, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415310 Điểm BĐVHX Vũ Đoài Thôn Đông Đoài Trung, Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415010 Điểm BĐVHX Vũ Vinh Thôn Đồng Nhân, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415220 Điểm BĐVHX Song Lãng Thôn Phú Mãn, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư 415170 Điểm BĐVHX Đồng Thanh Thôn Đồng Đại 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414200 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200 Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414540 Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414720 Bưu cục cấp 3 Chiều Dương Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414360 Bưu cục cấp 3 Cống Rút Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414500 Bưu cục cấp 3 Chợ Nhội Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414270 Điểm BĐVHX Kim Trung Thôn Nghĩa thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414260 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn An Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414590 Điểm BĐVHX Hồng An Thôn Việt Thắng, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414380 Điểm BĐVHX Điệp Nông Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414240 Điểm BĐVHX Hồng Lĩnh Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414250 Điểm BĐVHX Thống Nhất Xóm 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414310 Điểm BĐVHX Phúc Khánh Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414650 Điểm BĐVHX Hòa Tiến Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414630 Điểm BĐVHX Cộng Hòa Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414410 Điểm BĐVHX Dân Chủ Thôn Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414490 Điểm BĐVHX Minh Hòa Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414530 Điểm BĐVHX Độc Lập Thôn Lộc Thọ, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414330 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Tiền Phong, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414450 Điểm BĐVHX Đông Đô Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414460 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414350 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Kiều Trai, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414400 Điểm BĐVHX Văn Cẩm Thôn Trung đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414430 Điểm BĐVHX Duyên Hải Thôn Khả tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414710 Điểm BĐVHX Canh Tân Thôn Lưu Xá Nam, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414670 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn Cun, Xã Tân Hoà, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414690 Điểm BĐVHX Thái Hưng Thôn Chiềng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414290 Điểm BĐVHX Văn Lang Thôn Phú Khu, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414610 Điểm BĐVHX Liên Hiệp Thôn Quang Chiêm, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414320 Điểm BĐVHX Thái Phương Thôn Trắc Dương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414370 Điểm BĐVHX Đoan Hùng Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414470 Điểm BĐVHX Tây Đô Thôn Nội Thôn, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414526 Điểm BĐVHX Chí Hoà Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414236 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Hưng Hà 414578 Điểm BĐVHX Tiến đức Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413600 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413860 Bưu cục cấp 3 Tư Môi Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414050 Bưu cục cấp 3 Cầu Vật Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413810 Bưu cục cấp 3 Chợ Mụa Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414020 Bưu cục cấp 3 Chợ Hới Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413760 Bưu cục cấp 3 Bến Hiệp Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413770 Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ Thôn Đại lẫm 2, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413620 Điểm BĐVHX Quỳnh Minh Thôn An Ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413640 Điểm BĐVHX Quỳnh Hội Thôn Nguyên Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413611 Điểm BĐVHX Quỳnh Hải Thôn An phú, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413890 Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ Thôn Châu Tiến, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414040 Điểm BĐVHX Quỳnh Trang Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413910 Điểm BĐVHX Quỳnh Châu Thôn Hoàng Xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413940 Điểm BĐVHX Quỳnh Hoàng Thôn Ngõ mưa, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413880 Điểm BĐVHX An Mỹ Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413870 Điểm BĐVHX An Thanh Thôn Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413710 Điểm BĐVHX An Dục Thôn An mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413700 Điểm BĐVHX An Vũ Thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413840 Điểm BĐVHX An Ninh Thôn Phố lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413670 Điểm BĐVHX An Vinh Thôn Hương hòa, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413650 Điểm BĐVHX An Ấp Thôn Xuân lai, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413680 Điểm BĐVHX An Lễ Thôn Đào động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413780 Điểm BĐVHX An Hiệp Thôn Nguyên xá, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413920 Điểm BĐVHX An Khê Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413790 Điểm BĐVHX An Thái Thôn Hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413800 Điểm BĐVHX An Cầu Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413690 Điểm BĐVHX An Tràng Thôn Trung, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414051 Điểm BĐVHX Đông Hải Thôn Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414030 Điểm BĐVHX Quỳnh Bảo Thôn Nam đài, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413900 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Thượng thọ, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413921 Điểm BĐVHX Quỳnh Khê Thôn Kỹ Trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413750 Điểm BĐVHX Quỳnh Hoa Thôn Bái trang, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414010 Điểm BĐVHX Quỳnh Xá Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 414000 Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng Thôn Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413730 Điểm BĐVHX Quỳnh Hồng Thôn La Vân 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413720 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413970 Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm Thôn Ngọc Tiến, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413660 Điểm BĐVHX An Quý Thôn Lai Ổn, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ 413990 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Quỳnh Lang Thôn Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412800 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Thái Thụy Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413300 Bưu cục cấp 3 Chợ Tây Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413180 Bưu cục cấp 3 Chợ Thượng Thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412980 Bưu cục cấp 3 Chợ Giành Thôn An Định, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412920 Bưu cục cấp 3 Thụy Xuân Thôn Vạn Xuân Nam, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413380 Bưu cục cấp 3 Thái Hòa Thôn Tự Các, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413220 Bưu cục cấp 3 Cầu Cau Thôn Văn Hàn Bắc, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413110 Bưu cục cấp 3 Thụy Phong Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413040 Điểm BĐVHX Thụy Sơn Thôn Nhạo Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412990 Điểm BĐVHX Thụy Bình Thôn An ninh, Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413020 Điểm BĐVHX Thụy Hưng Thôn Thu Cúc, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412850 Điểm BĐVHX Thụy Dũng Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thụy Dũng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412870 Điểm BĐVHX Thụy Quỳnh Thôn Kha lý, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413090 Điểm BĐVHX Thụy Thanh Thôn Thanh Do, Xã Thụy Thanh, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413080 Điểm BĐVHX Thụy Chính Thôn Chính, Xã Thụy Chính, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413060 Điểm BĐVHX Thụy Ninh Thôn Hệ, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413010 Điểm BĐVHX Thụy Việt Thôn An Cúc Đông, Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413000 Điểm BĐVHX Thụy Dương Thôn Lai Triều, Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412890 Điểm BĐVHX Thụy Trình Thôn Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412940 Điểm BĐVHX Thụy Trường Thôn Chỉ Bồ, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413030 Điểm BĐVHX Thụy Phúc Thôn Ri Phúc, Xã Thụy Phúc, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412820 Điểm BĐVHX Thụy Hải Thôn Quang Lang Đông, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413120 Điểm BĐVHX Thụy Dân Thôn An Dân Trên, Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413100 Điểm BĐVHX Thụy Duyên Thôn Duyên trữ, Xã Thụy Duyên, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413320 Điểm BĐVHX Thái Tân Thôn Hồng thái, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413330 Điểm BĐVHX Thái Xuyên Thôn Lũng Đầu, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413250 Điểm BĐVHX Thái An Thôn Lễ Thần Nam, Xã Thái An, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413400 Điểm BĐVHX Thái Thượng Thôn Các Đông, Xã Thái Thượng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413310 Điểm BĐVHX Thái Học Thôn Bắc, Xã Thái Học, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413200 Điểm BĐVHX Thái Dương Thôn Trần Phú, Xã Thái Dương, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413360 Điểm BĐVHX Thái Đô Thôn Nam duyên, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413230 Điểm BĐVHX Thái Thủy Thôn Minh khai, Xã Thái Thủy, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413280 Điểm BĐVHX Thái Thuần Thôn Vị Nguyên, Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413290 Điểm BĐVHX Thái Thọ Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413340 Điểm BĐVHX Mỹ Lộc Thôn Cao Mỹ Cổ Lũng, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413210 Điểm BĐVHX Thái Hồng Thôn Vị Dương Đoài, Xã Thái Hồng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412860 Điểm BĐVHX Hồng Quỳnh Thôn Tây thuận, Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412960 Điểm BĐVHX Thụy An Thôn An cổ trung, Xã Thụy An, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413170 Điểm BĐVHX Thái Hà Thôn Đông Hưng, Xã Thái Hà, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413150 Điểm BĐVHX Thái Sơn Thôn Kim Thành, Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413260 Điểm BĐVHX Thái Thành Tiểu Khu Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413240 Điểm BĐVHX Thái Nguyên Thôn Thanh Lương, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412900 Điểm BĐVHX Thụy Liên Thôn An Lệnh, Xã Thụy Liên, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412840 Điểm BĐVHX Thụy Hồng Thôn Vạn đồn, Xã Thụy Hồng, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412970 Điểm BĐVHX Thụy Tân Thôn Tân An, Xã Thụy Tân, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412830 Điểm BĐVHX Thụy Lương Thôn Hổ Đội 1, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 413130 Điểm BĐVHX Thái Giang Thôn Phất Lộc Tiến, Xã Thái Giang, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Thái Thuỵ 412915 Điểm BĐVHX Thuỵ hà Thôn Ngoại Trình, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thuỵ
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412240 Bưu cục cấp 3 Châu Giang Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412270 Bưu cục cấp 3 Cầu Vàng Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412520 Bưu cục cấp 3 Phố Tăng Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412400 Bưu cục cấp 3 Tiên Hưng Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412360 Bưu cục cấp 3 Mê Linh Thôn Hữu, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412130 Bưu cục cấp 3 Đống Năm Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412190 Điểm BĐVHX Đông Á Thôn Trưng Trắc A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412220 Điểm BĐVHX Đông Lĩnh Thôn Đông An, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412630 Điểm BĐVHX Đông Hoàng Thôn Thái hòa 1, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412600 Điểm BĐVHX Đông Dương Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412620 Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Lê lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412350 Điểm BĐVHX An Châu Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412290 Điểm BĐVHX Đông Xá Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412510 Điểm BĐVHX Minh Châu Thôn Thọ Tiến, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412430 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Thôn Hậu Trung 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412540 Điểm BĐVHX Trọng Quan Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412300 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412180 Điểm BĐVHX Đông Giang Thôn Lương Đống, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412210 Điểm BĐVHX Đông Huy Thôn Nam Châu, Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412500 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Thôn Tiến Thắng, Xã Hợp Tiến, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412480 Điểm BĐVHX Hoa Lư Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412250 Điểm BĐVHX Đông Kinh Thôn Duyên Hà, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412160 Điểm BĐVHX Đông Vinh Thôn Văn Ông Đoài, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412580 Điểm BĐVHX Đông Quang Thôn Cộng Hòa, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412490 Điểm BĐVHX Chương Dương Thôn Cao Mỗ Đông, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412230 Điểm BĐVHX Đông Tân Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412150 Điểm BĐVHX Đông Hà Thôn Nam Song, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412410 Điểm BĐVHX Hồng Việt Thôn 1, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412380 Điểm BĐVHX Lô Giang Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412440 Điểm BĐVHX Hoa Nam Thôn Vạn thắng, Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412420 Điểm BĐVHX Hồng Châu Thôn Cộng Hòa, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412450 Điểm BĐVHX Hồng Giang Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412340 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Duyên Tục, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412330 Điểm BĐVHX Đô Lương Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412120 Điểm BĐVHX Đông Các Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412100 Bưu cục cấp 2 Đông Hưng Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412320 Điểm BĐVHX Liên Giang Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412560 Điểm BĐVHX Nguyên Xá Thôn Bắc Lạng, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412530 Điểm BĐVHX Phong Châu Thôn Khuốc Tây, Xã Phong Châu, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412260 Điểm BĐVHX Đông Cường Thôn Xuân Thọ, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412317 Điểm BĐVHX Đông La Thôn Bảo Châu, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng 412116 Điểm BĐVHX Đông Hợp Thôn Long Bối, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 410000 Bưu cục cấp 1 GD THÁI BÌNH Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411300 Bưu cục cấp 3 Bưu cục KHL Thái Bình Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411080 Bưu cục cấp 3 HCC Thái Bình Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 412590 Bưu cục cấp 3 An Lễ Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 415750 Bưu cục cấp 3 Chợ Đác Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411390 Điểm BĐVHX Hoàng Diệu Thôn Duy Tân, Xã Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411410 Điểm BĐVHX Vhx Tiền Phong Tổ 5, Xã Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411770 Điểm BĐVHX Vhx Phú Xuân Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411840 Điểm BĐVHX Vhx Trần Lãm Tổ 9, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411810 Điểm BĐVHX Vhx Vũ Chính Thôn Tống văn, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411750 Điểm BĐVHX Vhx Đông Hòa Thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hoà, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 411790 Điểm BĐVHX Vhx Vũ Phúc Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 412610 Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Đoàn Kết, Xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 414960 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn Dinh, Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 415770 Điểm BĐVHX Vũ Đông Thôn Quang Trung, Xã Vũ Đông, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 415751 Điểm BĐVHX Vũ Lạc Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 410100 Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Bình Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
Tỉnh Thái Bình Thành phố Thái Bình 410900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Thái Bình Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH THÁI BÌNH. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.