MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH YÊN BÁI

MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI LÀ 320000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh YÊN BÁI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326100 Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326160 Điểm BĐVHX Chế Cu Nha Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326210 Điểm BĐVHX La Pán Tẩn Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326340 Điểm BĐVHX Hồ Bốn Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326320 Điểm BĐVHX Khao Mang Bản Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326180 Điểm BĐVHX Zế Su Phình Bản Zế Su Phình, Xã Zế Xu Phình, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326191 Điểm BĐVHX Púng Luông Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326190 Bưu cục cấp 3 Púng Luông Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326230 Điểm BĐVHX Cao Phạ Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326120 Điểm BĐVHX Kim Nọi Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi , Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326290 Điểm BĐVHX Lao Chải Bản Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326140 Điểm BĐVHX Mồ Dề Bản Nả Háng A, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326250 Điểm BĐVHX Nậm Có Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326270 Điểm BĐVHX Nậm Khắt Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Mù Căng Chải 326360 Điểm BĐVHX Chế Tạo Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Căng Chải
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325900 Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325970 Điểm BĐVHX Trạm Tấu Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325910 Điểm BĐVHX Hát Lìu Thôn Hát Lìu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325920 Điểm BĐVHX Bản Công Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325930 Điểm BĐVHX Bàn Mù Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325980 Điểm BĐVHX Pá Hu Thôn Km16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 326020 Điểm BĐVHX Phình Hồ Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325950 Điểm BĐVHX Xà Hồ Thôn Tàng Ghenh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 325990 Điểm BĐVHX Pá Lau Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 326000 Điểm BĐVHX Túc Đán Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 326030 Điểm BĐVHX Làng Nhì Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Huyện Trạm Tấu 326040 Điểm BĐVHX Tà Xi Láng Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng, Huyện Trạm Tấu
Tỉnh Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 325600 Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ
Tỉnh Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 325760 Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ
Tỉnh Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 325770 Điểm BĐVHX Nghĩa An Bản Đêu 3, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ
Tỉnh Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 325790 Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi Bản Xa, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324700 Bưu cục cấp 2 Văn Chấn Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325180 Điểm BĐVHX Sơn A Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325210 Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn Tổ 1, Thị trấn N.T.Liên Sơn, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325230 Điểm BĐVHX Sơn Lương Bản Giõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325250 Điểm BĐVHX Nậm Lành Bản Giàng Cài, Xã Nậm Lành, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325320 Điểm BĐVHX Gia Hội Bản Đồn, Xã Gia Hội , Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325340 Điểm BĐVHX Nậm Búng Khu Trung Tâm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325360 Điểm BĐVHX Tú Lệ Bản Pom Ban, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324770 Điểm BĐVHX Thanh Lương Bản Đồng Lợi, Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324790 Điểm BĐVHX Thạch Lương Bản Khem, Xã Thạch Lương, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324740 Điểm BĐVHX Phù Nham Bản Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324840 Điểm BĐVHX Suối Giàng Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324810 Bưu cục cấp 3 Thái Lão Khu 4a, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324860 Điểm BĐVHX Hạnh Sơn Bản Cài, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324880 Điểm BĐVHX Phúc Sơn Bản Nụ 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324900 Bưu cục cấp 3 Đồng Khê Khu phố 1, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324940 Bưu cục cấp 3 Ba Khe Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325010 Điểm BĐVHX Thượng Bằng La Thôn Khe Thắm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324980 Điểm BĐVHX Tt Nt Trần Phú Khu Trung Tâm, Thị trấn N.T.Trần Phú, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325000 Điểm BĐVHX Minh An Thôn Khe Bịt, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325040 Điểm BĐVHX Nghĩa Tâm Thôn 10 Khe Tho, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325070 Bưu cục cấp 3 Mỵ Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325120 Điểm BĐVHX Chấn Thịnh Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325090 Điểm BĐVHX Đại Lịch Thôn Thanh Tú, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325140 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324941 Điểm BĐVHX Cát Thịnh Bản Ba Khe 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325170 Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn Thôn Nậm Tộc 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325200 Điểm BĐVHX Suối Quyền Thôn Suối Bắc, Xã Suối Quyền, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325290 Điểm BĐVHX Sùng Đô Bản Ngã Hai, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325270 Điểm BĐVHX Nậm Mười Thôn Nậm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 324930 Điểm BĐVHX Suối Bu Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Chấn 325300 Điểm BĐVHX An Lương Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324000 Bưu cục cấp 2 Văn Yên Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324060 Điểm BĐVHX Ngòi A Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324330 Điểm BĐVHX An Thịnh Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324360 Điểm BĐVHX Đại Phác Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324370 Điểm BĐVHX Đại Sơn Làng Vầu, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324470 Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324490 Điểm BĐVHX Viễn Sơn Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324510 Điểm BĐVHX Đông An Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324550 Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324560 Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324210 Bưu cục cấp 3 Trái Hút Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324211 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324130 Điểm BĐVHX Mậu Đông Thôn 2, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324170 Điểm BĐVHX Đông Cuông Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324150 Điểm BĐVHX Tân Hợp Thôn 6, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324200 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324230 Điểm BĐVHX Lâm Giang Thôn 10, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324260 Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324290 Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324310 Điểm BĐVHX Lang Thíp Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324110 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324420 Điểm BĐVHX Yên Hợp Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324430 Điểm BĐVHX Xuân Ái Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324450 Điểm BĐVHX Hoàng Thắng Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324090 Điểm BĐVHX Yên Thái Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324540 Điểm BĐVHX Xuân Tầm Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm , Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324400 Điểm BĐVHX Mỏ Vàng Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Văn Yên 324390 Điểm BĐVHX Nà Hẩu Bản Tát, Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323300 Bưu cục cấp 2 Trấn Yên Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323340 Điểm BĐVHX Cường Thịnh Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323380 Điểm BĐVHX Hòa Cuông Thôn 5, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323440 Điểm BĐVHX Báo Đáp Thôn 11, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323470 Điểm BĐVHX Tân Đồng Thôn 3, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323360 Điểm BĐVHX Minh Quán Thôn 2, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323330 Điểm BĐVHX Nga Quán Thôn Ninh Thuận, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323400 Điểm BĐVHX Việt Thành Thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323530 Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn 2, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323540 Điểm BĐVHX Y Can Thôn Hòa Bình, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323580 Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Yên Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323650 Điểm BĐVHX Bảo Hưng Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323680 Điểm BĐVHX Minh Quân Thôn Đức Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323700 Điểm BĐVHX Việt Cường Thôn Khe Chanh, Xã Việt Cường, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323720 Điểm BĐVHX Vân Hội Thôn 7, Xã Vân Hội , Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323740 Điểm BĐVHX Việt Hồng Bản Khe Bến, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323790 Bưu cục cấp 3 Hưng Khánh Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323791 Điểm BĐVHX Hưng Khánh Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323810 Điểm BĐVHX Hồng Ca Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323840 Điểm BĐVHX Hưng Thịnh Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323760 Điểm BĐVHX Lương Thịnh Thôn Đoàn Kết, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Trấn Yên 323560 Điểm BĐVHX Quy Mông Thôn Tân Thành, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322600 Bưu cục cấp 2 Lục Yên Sô´324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322690 Điểm BĐVHX Liễu Đô Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322630 Điểm BĐVHX Yên Thắng Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322650 Điểm BĐVHX Minh Xuân Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322750 Điểm BĐVHX Minh Tiến Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322770 Điểm BĐVHX An Phú Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322890 Điểm BĐVHX Lâm Thượng Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322840 Điểm BĐVHX Mai Sơn Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322960 Điểm BĐVHX Tô Mậu Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322940 Điểm BĐVHX Tân Lĩnh Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323010 Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323030 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323050 Điểm BĐVHX Trúc Lâu Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323070 Điểm BĐVHX Động Quan Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323100 Điểm BĐVHX Phúc Lợi Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 323120 Điểm BĐVHX Trung Tâm Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322860 Điểm BĐVHX Khánh Thiện Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322820 Điểm BĐVHX Phan Thanh Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322800 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322990 Điểm BĐVHX Minh Chuẩn Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322920 Điểm BĐVHX Tân Phượng Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322730 Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322980 Điểm BĐVHX Khai Trung Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Lục Yên 322710 Điểm BĐVHX Mường Lai Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 323520 Điểm BĐVHX Văn Lãng Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321900 Bưu cục cấp 2 Yên Bình Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322350 Bưu cục cấp 3 Cảm Ân Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322220 Điểm BĐVHX Cảm Nhân 2 Thôn Mười, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322040 Bưu cục cấp 3 Thác Bà Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321990 Bưu cục cấp 3 Cát Lem Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321901 Bưu cục cấp 3 Km9 Đường Quốc Lộ 37, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322300 Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322010 Điểm BĐVHX Hán Đà Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321960 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Đồng Tâm, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322170 Điểm BĐVHX Phúc An Thôn Đồng Tanh, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322100 Điểm BĐVHX Vĩnh Kiên Thôn Ba Chăng, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322400 Điểm BĐVHX Tân Nguyên Thôn Tân Thành, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322210 Điểm BĐVHX Mỹ Gia Thôn 1, Xã Mỹ Gia, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322060 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322370 Điểm BĐVHX Bảo Ái Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322190 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn 1 (Ngòi Di), Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321940 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Hương Lý, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322130 Điểm BĐVHX Vũ Linh Làng Ngần, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322250 Điểm BĐVHX Tích Cốc Thôn 4, Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322080 Điểm BĐVHX Bạch Hà Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322280 Điểm BĐVHX Xuân Long Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 321970 Điểm BĐVHX Thịnh Hưng Thôn Liên Hợp, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322150 Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Yên Phú, Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322270 Điểm BĐVHX Ngọc Chấn Thôn 2, Xã Ngọc Chấn , Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322260 Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn 2, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322221 Điểm BĐVHX Cảm Nhân 1 Làng Phạ 2, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Huyện Yên Bình 322330 Điểm BĐVHX Mông Sơn Thôn Trung Tâm, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323620 Điểm BĐVHX Âu Lâu Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323600 Bưu cục cấp 3 Hợp Minh Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323640 Điểm BĐVHX Giới Phiên Thôn 5, Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323670 Điểm BĐVHX Phúc Lộc Thôn 4, Xã Phúc Lộc , Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321690 Điểm BĐVHX Tuy Lộc Thôn Minh Long, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321280 Điểm BĐVHX Minh Bảo Thôn Thanh Liên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321300 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh , Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 320000 Bưu cục cấp 1 Yên Bái Ga Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321110 Bưu cục cấp 3 Yên Bái Km5 Sô´27, Đường Đinh Tiên Hoàng 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321320 Bưu cục cấp 3 Nam Cường Sô´18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321000 Bưu cục cấp 3 Minh Tân Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321200 Bưu cục cấp 3 Yên Thịnh Đường Đinh Tiên Hoàng 2, Phường Yên Thịnh , Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321111 Kiốt bưu điện Km4 Tổ 32b, Khu phố Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323501 Điểm BĐVHX Văn Tiến Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 323490 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Liên Phú, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321525 Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Đồng Phú, Xã Nam Cường, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 320900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Yên Bái Sô´27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321501 Bưu cục cấp 3 Yên Hoà Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321600 Bưu cục cấp 3 TMĐT Yên Bái Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321080 Bưu cục cấp 3 Trung tâm giao dịch Thành phố Yên Bái Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321800 Bưu cục cấp 3 KHL Yên Bái Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái
Tỉnh Yên Bái Thành phố Yên Bái 321510 Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái Sô´127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH YÊN BÁI. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.