Tag Archives: MÃ ZIP CODE

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KIÊN GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KIÊN GIANG  LÀ 920000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KIÊN GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH KHÁNH HÒA

MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH KHÁNH HÒA  LÀ 650000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh KHÁNH HÒA do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HƯNG YÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH HƯNG YÊN

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HƯNG YÊN  LÀ 160000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HƯNG YÊN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÀ 700000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÒA BÌNH

MÃ ZIP CODE TỈNH HÒA BÌNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÒA BÌNH  LÀ 350000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÒA BÌNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HẬU GIANG

MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HẬU GIANG  LÀ 910000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HẬU GIANG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  LÀ 180000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HẢI DƯƠNG

MÃ ZIP CODE TỈNH HẢI DƯƠNG

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HẢI DƯƠNG  LÀ 170000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HẢI DƯƠNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH HÀ TĨNH

MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ TĨNH

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH HÀ TĨNH  LÀ 480000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh HÀ TĨNH do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng […]

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI  LÀ 100000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ HÀ NỘI do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.