Các tuyến (Routes) của Maersk tại Việt Nam

Tuyến của Maersk tại Việt Nam - Maersk's routes to Vietnam

Các tuyến của Maersk tại Việt NamHãng tàu maersk là hãng tàu lớn nhất thế giới với 17% thị phần vận chuyển đường biển toàn cầu. Đội tàu của maersk là một đội tàu khổng lồ với hơn 710 tàu vận chuyển hàng hóa khắp thế giới với tổng sức chứa 4.119.663 TEUs

Maersk hiện diện tại việt nam từ năm 1991 với văn phòng đầu tiên tại Thành phố Hồ chí Minh. Cho tới nay, Maersk đã cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa tới tát cả các container tại Việt Nam

Vậy bạn có biết Maersk có bao nhiêu tuyến mà có điểm dừng chân tại Việt Nam chưa? Nếu chưa, Bài viết về các tuyến của Maersk tại việt nam này sẽ giúp bạn có câu trả lời

Các tuyến của Maersk tại Việt Nam

AE1 Eastbound

 

AE1 Eastbound tuyến của Maersk tại việt nam
AE1 Eastbound

CẢNG

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Felixstowe

ngày thứ 1 (Thứ 6)

Rotterdam

2 ngày

ngày thứ 3 (Chủ Nhật)

ngày thứ 3 (Chủ Nhật)

Bremerhaven

5 ngày

ngày thứ 6 (Thứ 4)

ngày thứ 6 (Thứ 4)

Port Tangier Mediterranee

12 ngày

ngày thứ 13 (Thứ 3)

ngày thứ 13 (Thứ 3)

Salalah

21 ngày

ngày thứ 22 (Thứ 6)

ngày thứ 22 (Thứ 6)

Vung Tau

32 ngày

ngày thứ 33 (Thứ 4)

ngày thứ 33 (Thứ 4)

Hong Kong

36 ngày

ngày thứ 37 (Thứ 7)

ngày thứ 37 (Thứ 7)

Yantian

38 ngày

ngày thứ 39 (Thứ 2)

ngày thứ 39 (Thứ 2)

Xiamen

40 ngày

ngày thứ 41 (Thứ 4)

ngày thứ 41 (Thứ 4)

 

IA5 Northbound

 

IA5 Northbound tuyến của Maersk tại việt nam
IA5 Northbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Port Klang

ngày thứ 1 (Thứ 2)

Singapore

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 4)

ngày thứ 4 (Thứ 4)

Tanjung Pelepas

4 ngày

ngày thứ 5 (Thứ 5)

ngày thứ 5 (Thứ 5)

Kuantan

7 ngày

ngày thứ 8 (Chủ Nhật)

ngày thứ 8 (Chủ Nhật)

Sihanoukville

9 ngày

ngày thứ 10 (Thứ 3)

ngày thứ 10 (Thứ 4)

Ho Chi Minh City (Saigon)

13 ngày

ngày thứ 14 (Thứ 7)

ngày thứ 14 (Chủ Nhật)

Hong Kong

17 ngày

ngày thứ 18 (Thứ 4)

ngày thứ 18 (Thứ 4)

Shanghai

20 ngày

ngày thứ 21 (Thứ 7)

ngày thứ 21 (Chủ Nhật)

Ningbo

22 ngày

ngày thứ 23 (Thứ 2)

ngày thứ 23 (Thứ 2)

Busan

26 ngày

ngày thứ 27 (Thứ 6)

ngày thứ 27 (Thứ 6)

Fish Port Terminal

28 ngày

ngày thứ 29 (Chủ Nhật)

ngày thứ 29 (Thứ 4)

Dalzavod

28 ngày

ngày thứ 29 (Thứ 4)

ngày thứ 29 (Thứ 5)

IA5 Southbound

 

IA5 Southbound tuyến của Maersk tại việt nam
IA5 Southbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Fish Port Terminal

ngày thứ 1 (Thứ 4)

Dalzavod

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 4)

ngày thứ 4 (Thứ 5)

Shanghai

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 2)

ngày thứ 9 (Thứ 3)

Ningbo

9 ngày

ngày thứ 10 (Thứ 3)

ngày thứ 10 (Thứ 4)

Ho Chi Minh City (Saigon)

15 ngày

ngày thứ 16 (Thứ 2)

ngày thứ 16 (Thứ 2)

Yangon

21 ngày

ngày thứ 22 (Chủ Nhật)

ngày thứ 22 (Thứ 5)

Port Klang

28 ngày

ngày thứ 29 (Chủ Nhật)

ngày thứ 29 (Thứ 2)

Singapore

31 ngày

ngày thứ 32 (Thứ 4)

ngày thứ 32 (Thứ 4)

Tanjung Pelepas

32 ngày

ngày thứ 33 (Thứ 5)

ngày thứ 33 (Thứ 5)

Kuantan

35 ngày

ngày thứ 36 (Chủ Nhật)

ngày thứ 36 (Chủ Nhật)

Sihanoukville

37 ngày

ngày thứ 38 (Thứ 3)

ngày thứ 38 (Thứ 4)

Ho Chi Minh City (Saigon)

41 ngày

ngày thứ 42 (Thứ 7)

ngày thứ 42 (Chủ Nhật)

IA7 Northbound

 

IA7 Northbound tuyến của Maersk tại việt nam
IA7 Northbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Chittagong

ngày thứ 1 (Thứ 7)

Singapore

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 5)

ngày thứ 9 (Thứ 6)

Tanjung Pelepas

9 ngày

ngày thứ 10 (Thứ 6)

ngày thứ 10 (Thứ 7)

Keelung

16 ngày

ngày thứ 17 (Thứ 6)

ngày thứ 17 (Thứ 7)

Kaohsiung

18 ngày

ngày thứ 19 (Chủ Nhật)

ngày thứ 19 (Chủ Nhật)

Hong Kong

20 ngày

ngày thứ 21 (Thứ 3)

ngày thứ 21 (Thứ 4)

Haiphong

23 ngày

ngày thứ 24 (Thứ 6)

ngày thứ 24 (Thứ 7)

Hong Kong

26 ngày

ngày thứ 27 (Thứ 2)

ngày thứ 27 (Thứ 2)

Kaohsiung

28 ngày

ngày thứ 29 (Thứ 4)

ngày thứ 29 (Thứ 4)

Keelung

29 ngày

ngày thứ 30 (Thứ 5)

ngày thứ 30 (Thứ 5)

Intra Asia 3 (IA3) – Roundtrip

 

Intra Asia 3 (IA3) - Roundtrip tuyến của Maersk tại việt nam
Intra Asia 3 (IA3) – Roundtrip

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Xingang

ngày thứ 1 (Chủ Nhật)

Dalian

2 ngày

ngày thứ 3 (Thứ 2)

ngày thứ 3 (Thứ 3)

Qingdao

4 ngày

ngày thứ 5 (Thứ 4)

ngày thứ 5 (Thứ 4)

Busan

6 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 6)

ngày thứ 7 (Thứ 6)

Ho Chi Minh City (Saigon)

12 ngày

ngày thứ 13 (Thứ 5)

ngày thứ 13 (Thứ 6)

Laem Chabang

16 ngày

ngày thứ 17 (Thứ 2)

ngày thứ 17 (Thứ 3)

Ningbo

24 ngày

ngày thứ 25 (Thứ 3)

ngày thứ 25 (Thứ 3)

Inchon

26 ngày

ngày thứ 27 (Thứ 5)

ngày thứ 27 (Thứ 6)

Xingang

28 ngày

ngày thứ 29 (Thứ 7)

ngày thứ 29 (Chủ Nhật)

Intra Asia 5 (IA5) – Roundtrip

 

Intra Asia 5 (IA5) - Roundtrip tuyến của Maersk tại việt nam
Intra Asia 5 (IA5) – Roundtrip

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Shanghai

ngày thứ 1 (Thứ 3)

Ningbo

1 ngày thứ

ngày thứ 2 (Thứ 3)

ngày thứ 2 (Thứ 4)

Ho Chi Minh City (Saigon)

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 2)

ngày thứ 8 (Thứ 2)

Yangon

13 ngày

ngày thứ 14 (Chủ Nhật)

ngày thứ 14 (Thứ 5)

Port Klang

20 ngày

ngày thứ 21 (Chủ Nhật)

ngày thứ 21 (Thứ 2)

Singapore

23 ngày

ngày thứ 24 (Thứ 4)

ngày thứ 24 (Thứ 4)

Tanjung Pelepas

24 ngày

ngày thứ 25 (Thứ 5)

ngày thứ 25 (Thứ 5)

Kuantan

27 ngày

ngày thứ 28 (Chủ Nhật)

ngày thứ 28 (Chủ Nhật)

Sihanoukville

29 ngày

ngày thứ 30 (Thứ 3)

ngày thứ 30 (Thứ 4)

Ho Chi Minh City (Saigon)

33 ngày

ngày thứ 34 (Thứ 7)

ngày thứ 34 (Chủ Nhật)

Hong Kong

37 ngày

ngày thứ 38 (Thứ 4)

ngày thứ 38 (Thứ 4)

Shanghai

40 ngày

ngày thứ 41 (Thứ 7)

ngày thứ 41 (Chủ Nhật)

Ningbo

42 ngày

ngày thứ 43 (Thứ 2)

ngày thứ 43 (Thứ 2)

Busan

46 ngày

ngày thứ 47 (Thứ 6)

ngày thứ 47 (Thứ 6)

Fish Port Terminal

48 ngày

ngày thứ 49 (Chủ Nhật)

ngày thứ 49 (Thứ 4)

Dalzavod

51 ngày

ngày thứ 52 (Thứ 4)

ngày thứ 52 (Thứ 5)

Shanghai

56 ngày

ngày thứ 57 (Thứ 2)

ngày thứ 57 (Thứ 3)

Intra Asia 7 (IA7) – Roundtrip

 

Intra Asia 7 (IA7) - Roundtrip tuyến của Maersk tại việt nam
Intra Asia 7 (IA7) – Roundtrip

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Hong Kong

ngày thứ 1 (Thứ 4)

Haiphong

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 6)

ngày thứ 4 (Thứ 7)

Yantian

6 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 2)

ngày thứ 7 (Thứ 3)

Kaohsiung

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 4)

ngày thứ 9 (Thứ 4)

Keelung

9 ngày

ngày thứ 10 (Thứ 5)

ngày thứ 10 (Thứ 5)

Nansha New Port

11 ngày

ngày thứ 12 (Thứ 7)

ngày thứ 12 (Thứ 7)

Yantian

12 ngày

ngày thứ 13 (Chủ Nhật)

ngày thứ 13 (Chủ Nhật)

Hong Kong

13 ngày

ngày thứ 14 (Thứ 2)

ngày thứ 14 (Thứ 2)

Tanjung Pelepas

17 ngày

ngày thứ 18 (Thứ 6)

ngày thứ 18 (Thứ 7)

Chittagong

23 ngày

ngày thứ 24 (Thứ 5)

ngày thứ 24 (Chủ Nhật)

Singapore

30 ngày

ngày thứ 31 (Thứ 5)

ngày thứ 31 (Thứ 6)

Tanjung Pelepas

31 ngày

ngày thứ 32 (Thứ 6)

ngày thứ 32 (Thứ 7)

Keelung

38 ngày

ngày thứ 39 (Thứ 6)

ngày thứ 39 (Thứ 7)

Kaohsiung

40 ngày

ngày thứ 41 (Chủ Nhật)

ngày thứ 41 (Chủ Nhật)

Hong Kong

42 ngày

ngày thứ 43 (Thứ 3)

ngày thứ 43 (Thứ 4)

Intra Asia 9 (IA9) – Roundtrip

 

Intra Asia 9 (IA9) - Roundtrip tuyến của Maersk tại việt nam
Intra Asia 9 (IA9) – Roundtrip

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Sihanoukville

ngày thứ 1 (Chủ Nhật)

Tanjung Pelepas

4 ngày

ngày thứ 5 (Thứ 3)

ngày thứ 5 (Thứ 4)

Singapore

5 ngày

ngày thứ 6 (Thứ 4)

ngày thứ 6 (Thứ 5)

Kaohsiung

11 ngày

ngày thứ 12 (Thứ 3)

ngày thứ 12 (Thứ 4)

Yantian

13 ngày

ngày thứ 14 (Thứ 5)

ngày thứ 14 (Thứ 6)

Hong Kong

14 ngày

ngày thứ 15 (Thứ 6)

ngày thứ 15 (Thứ 7)

Ho Chi Minh City (Saigon)

17 ngày

ngày thứ 18 (Thứ 2)

ngày thứ 18 (Thứ 3)

Cai Mep

19 ngày

ngày thứ 20 (Thứ 4)

ngày thứ 20 (Thứ 5)

Sihanoukville

21 ngày

ngày thứ 21 (Thứ 6)

ngày thứ 22 (Chủ Nhật)

North Vietnam Feeder 3 – (NVN3)

 

North Vietnam Feeder 3 - (NVN3) tuyến của Maersk tại việt nam
North Vietnam Feeder 3 – (NVN3)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Singapore

ngày thứ 1 (Thứ 2)

Tanjung Pelepas

2 ngày

ngày thứ 2 (Thứ 3)

ngày thứ 3 (Thứ 3)

Haiphong

8 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 2)

ngày thứ 9 (Thứ 3)

Qui Nhon

11 ngày

ngày thứ 11 (Thứ 5)

ngày thứ 12 (Thứ 5)

Singapore

14 ngày

ngày thứ 14 (Thứ 7)

ngày thứ 15 (Thứ 2)

North Vietnam Feeder 5 – (NVN5)

 

North Vietnam Feeder 5 - (NVN5)
North Vietnam Feeder 5 – (NVN5)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Tanjung Pelepas

ngày thứ 1 (Thứ 7)

Singapore

1 ngày thứ

ngày thứ 1 (Thứ 7)

ngày thứ 2 (Chủ Nhật)

Haiphong

8 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 6)

ngày thứ 9 (Chủ Nhật)

Da Nang

10 ngày

ngày thứ 10 (Thứ 2)

ngày thứ 11 (Thứ 2)

Tanjung Pelepas

14 ngày

ngày thứ 14 (Thứ 7)

ngày thứ 15 (Thứ 2)

South Vietnam Feeder 1- (SVN1)

 

South Vietnam Feeder 1- (SVN1)
South Vietnam Feeder 1- (SVN1)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Tanjung Pelepas

ngày thứ 1 (Thứ 5)

Ho Chi Minh City (Saigon)

4 ngày

ngày thứ 5 (Chủ Nhật)

ngày thứ 5 (Thứ 2)

Tanjung Pelepas

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 4)

ngày thứ 8 (Thứ 5)

South Vietnam Feeder 2 – (SVN2)

 

South Vietnam Feeder 2 - (SVN2) tuyến của Maersk tại việt nam
South Vietnam Feeder 2 – (SVN2)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Ho Chi Minh City (Saigon)

ngày thứ 1 (Thứ 5)

Tanjung Pelepas

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 7)

ngày thứ 4 (Chủ Nhật)

Singapore

4 ngày

ngày thứ 5 (Chủ Nhật)

ngày thứ 5 (Thứ 2)

Ho Chi Minh City (Saigon)

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 4)

ngày thứ 8 (Thứ 5)

South Vietnam Feeder 3 – (SVN3)

 

South Vietnam Feeder 3 - (SVN3)
South Vietnam Feeder 3 – (SVN3)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Ho Chi Minh City (Saigon)

ngày thứ 1 (Thứ 6)

Tanjung Pelepas

2 ngày

ngày thứ 3 (Thứ 7)

ngày thứ 3 (Chủ Nhật)

Singapore

3 ngày

ngày thứ 4 (Chủ Nhật)

ngày thứ 4 (Thứ 2)

Ho Chi Minh City (Saigon)

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 5)

ngày thứ 8 (Thứ 6)

South Vietnam Feeder 4 – (SVN4)

 

Maersk South Vietnam Feeder 4 - (SVN4)
South Vietnam Feeder 4 – (SVN4)

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Singapore

ngày thứ 1 (Thứ 7)

Ho Chi Minh City (Saigon)

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 2)

ngày thứ 4 (Thứ 3)

Singapore

5 ngày

ngày thứ 6 (Thứ 4)

ngày thứ 6 (Thứ 5)

Pasir Gudang, Johor

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 6)

ngày thứ 8 (Thứ 6)

Singapore

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 6)

ngày thứ 8 (Thứ 7)

 

TP17 Eastbound

 

TP17 Eastbound - tuyến của Maersk
TP17 Eastbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Hong Kong

ngày thứ 1 (Thứ 2)

Nansha New Port

1 ngày thứ

ngày thứ 2 (Thứ 2)

ngày thứ 2 (Thứ 3)

Yantian

3 ngày

ngày thứ 4 (Thứ 4)

ngày thứ 4 (Thứ 5)

Vung Tau

6 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 7)

ngày thứ 7 (Chủ Nhật)

Singapore

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 3)

ngày thứ 9 (Thứ 3)

Newark

34 ngày

ngày thứ 35 (Chủ Nhật)

ngày thứ 35 (Thứ 2)

Savannah

40 ngày

ngày thứ 41 (Thứ 7)

ngày thứ 41 (Thứ 2)

Miami

43 ngày

ngày thứ 44 (Thứ 4)

ngày thứ 44 (Thứ 5)

Freeport

44 ngày

ngày thứ 45 (Thứ 6)

ngày thứ 45 (Thứ 7)

TP17 Westbound

 

Tuyến TP17 Westbound tuyến của Maersk
TP17 Westbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Newark

ngày thứ 1 (Thứ 2)

Savannah

4 ngày

ngày thứ 5 (Thứ 6)

ngày thứ 5 (Thứ 7)

Miami

7 ngày

ngày thứ 8 (Thứ 2)

ngày thứ 8 (Thứ 3)

Freeport

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 3)

ngày thứ 9 (Thứ 4)

Suez Canal

24 ngày

ngày thứ 25 (Thứ 4)

ngày thứ 25 (Thứ 5)

Tanjung Pelepas

36 ngày

ngày thứ 37 (Thứ 3)

ngày thứ 37 (Thứ 4)

Hong Kong

41 ngày

ngày thứ 42 (Chủ Nhật)

ngày thứ 42 (Thứ 2)

Nansha New Port

42 ngày

ngày thứ 43 (Thứ 2)

ngày thứ 43 (Thứ 3)

Yantian

44 ngày

ngày thứ 45 (Thứ 4)

ngày thứ 45 (Thứ 5)

Vung Tau

47 ngày

ngày thứ 48 (Thứ 7)

ngày thứ 48 (Chủ Nhật)

Singapore

50 ngày

ngày thứ 51 (Thứ 3)

ngày thứ 51 (Thứ 3)

TP23 Eastbound

 

TP23 Eastbound
TP23 Eastbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Vung Tau

ngày thứ 1 (Thứ 7)

Yantian

6 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 5)

ngày thứ 7 (Thứ 6)

Charleston (north)

34 ngày

ngày thứ 35 (Thứ 5)

ngày thứ 35 (Thứ 6)

Savannah

36 ngày

ngày thứ 37 (Thứ 7)

ngày thứ 37 (Chủ Nhật)

Newark

40 ngày

ngày thứ 41 (Thứ 4)

ngày thứ 41 (Thứ 5)

TP6 Eastbound

 

TP6 Eastbound
TP6 Eastbound

Cảng

Transit time

Cập bến

Khởi hành

Vung Tau

ngày thứ 1 (Thứ 5)

Hong Kong

4 ngày

ngày thứ 5 (Thứ 7)

ngày thứ 5 (Chủ Nhật)

Yantian

6 ngày

ngày thứ 7 (Thứ 2)

ngày thứ 7 (Thứ 3)

Xiamen

8 ngày

ngày thứ 9 (Thứ 4)

ngày thứ 9 (Thứ 5)

Los Angeles

22 ngày

ngày thứ 23 (Thứ 4)

ngày thứ 23 (Chủ Nhật)

Vậy là bạn đã biết tất cả các tuyến của Maersk tại việt nam. Xin lưu ý rằng, đây chỉ là thông tin tham khảo, có giá trị tại thời điểm bài viết này xuất bản. Các tuyến cố định của Maersk có thể được thay đổi tùy theo phương án khai thác vận tải của hãng tàu này!

Để biết têm về các điều chỉnh mới nhất về tuyến của Maersk tại việt nam, xin vui lòng truy cập website của Maersk để biết thêm chi tiết hoặc đón đọc các tin tức mới nhất về tuyến mới của các hãng tàu tại Trang tin tức Logistics do Nguyên Đăng Việt Nam tổng hợp!

Bạn muốn vận chuyển hàng hóa đường biển qua hãng tàu Maersk với cước thấp nhất? Liên hệ Nguyên Đăng ngay!

——————————————

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.