Transit time

Transit time (TT) là thời gian di chuyển dự kiến của một con tàu ​​từ cảng này đến cảng khác. Transit time có thể bị sai lệch so với thực tế bởi vì các nguyên nhân như:

  • Chiến tranh: các con tàu có thể bỏ qua việc cập cảng tại một quốc gia có xung đột khiến thời gian cập các cảng sau có thể sớm hơn dự kiến.
  • Thời tiết: Thời tiết xấu có thể khiến con tàu không thể ra khơi khiến lần cập cảng kế có thể kéo dài hơn dự kiến
  • Hư hỏng tàu, tai nạn: Tàu có thể phải tu sửa trước khi tiếp tục rời cảng…
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.