VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU

VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN DỊCH VỤ CÔNG PUS.CUSTOMS.GOV.VN

VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN – Trong một số trường hợp, tờ khai hải quan sau khi truyền của doanh nghiệp xuất nhập khẩu bắt buộc phải hủy.

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT – BTC được liệt kê chi tiết tại: Các trường hợp hủy tờ khai hải quan

HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN LÀ GÌ?

Hủy tờ khai hải quan xảy ra khi doanh nghiệp khi có lô hàng xuất nhập khẩu. Sau khi truyền tờ khai, do lỗi chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp buộc phải hủy chính tờ khai hải quan mà mình đã khai trên hệ thống.

  • Việc hủy tờ khai hải quan được thực hiện bằng chính người khai hải quan
  • Hủy tờ khai phải theo quy định và sự chấp nhận của cơ quan hải quan.

Quy trình hủy:

  • Bước 1: Người khai hải quan gửi đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan
  • Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký

VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN

Các thao tác hủy tờ khai hải quan được phòng chứng từ công ty Nguyên Đăng Việt Nam hướng dẫn chi tiết trong video hủy tờ khai đính kèm bên dưới!

Việc thực hiện hủy tờ khai trên nền tảng website tại địa chỉ: pus.customs.gov.vn

 

Bạn có lô hàng xuất nhập khẩu muốn được tư vấn chi tiết? Liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam ngay!


Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.