Tag Archives: LCL

Hãng tàu có thu DEM/DET hàng LCL không? Hàng consol có phải trả DEM/DET?

CÓ THU DEM DET HÀNG LCL HAY KHÔNG

Phí DEM và DET liên quan đến container và thường được thu theo mỗi đầu container. Vậy có khi nào hàng LCL cũng thu DEM, DET như FCL hay không? Vì xét về bản chất, tất cả hàng LCL cuối cùng cũng được đóng vào container dưới dạng FCL trước khi chất lên tàu tại […]

CÁCH TÍNH CHARGEABLE WEIGHT VÀ CÁCH TÍNH THỂ TÍCH

CÁCH TÍNH CHARGEABLE WEIGHT HÀNG AIR VÀ THỂ TÍCH HÀNG LẺ

CÁCH TÍNH CHARGEABLE WEIGHT HÀNG AIR VÀ THỂ TÍCH HÀNG LẺ – Trong vận tải quốc tế, ngoài cách tính giá cước đơn giản theo đơn vị Container (hàng FCL) thì ta còn phải tính giá cước theo các đơn vị như Kg (hàng air) và CBM (hàng LCL). Hôm nay, các bạn hãy cùng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.