Tag Archives: Việt Nam – EU

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.