CMA CGM ra mắt tuyến INDAMEX 2 mới

CMA CGM đã công bố ra mắt INDAMEX 2, một dịch vụ bổ sung cho INDAMEX hiện tại, cung cấp các kết nối được tối ưu hóa ở Tiểu lục địa Ấn Độ (ISC) và Bờ Đông Hoa Kỳ (USEC).

Với tuyến mới này, hãng vận tải của Pháp tin rằng họ sẽ tăng cường cung cấp dịch vụ trên tuyến thương mại để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng.

CMA CGM sẽ triển khai ba tàu container, trong tổng số tám tàu ​​sẽ được sử dụng trong tuyến mới, cung cấp dịch vụ bay thẳng duy nhất giữa ISC và USEC theo cả hai hướng.

“Tuyến INDAMEX 2 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 để hỗ trợ nhu cầu bổ sung truyền thống của khách hàng trong giai đoạn trước Diwali”, CMA CGM cho biết.

Đặc điểm chính của INDAMEX 2:

  • Tần suất: Hàng tuần
  • Luân chuyển: Tám tàu ​​(56 ngày) | Cảng Qasim – Mundra – Nhava Sheva – Suez  – Norfolk – Savannah – New York
  • Thời gian vận chuyển WB : Nhava Sheva đến Norfolk: 21 ngày | New York đến Port Qasim: 21 ngày
  • Chuyến đi đầu tiên WB : ETD 25/10 Port Qasim
  • Chuyến đi đầu tiên EB : ETD 21/11 New York

Theo dõi page Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất.

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.