ETD

ETD là viết tắt của Estimated/Expected Time of Departure, là thuật ngữ chỉ mốc thời gian lô hàng/tàu khởi hành đi theo dự kiến. Việc thông báo ETD giúp cho khách hàng theo dõi lịch trình của lô hàng chính xác và dễ dàng hơn,

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.