Category Archives: Vận tải đường biển

CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới

CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới

CMA CGM đặt hàng 22 tàu container mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vận chuyển hàng hóa đang nóng CMA CGM Group đã ký kết với CSSC Group (China State Shipbuilding Corporation) một đơn đặt hàng lớn gồm 6 tàu container LNG-powered 13.000 TEUs 6 tàu container LNG-powered  15.000 TEUs 10 tàu […]

Đoạn phim “Container ở cảng” 4K UHD từ Drone-Logistics Footage

Đoạn phim "Container ở cảng" 4K UHD từ Drone - Logistics Footage

Đoạn phim “Container ở cảng” chất lượng 4K UHD từ Drone – Logistics Footage: video được ghi lại từ drone – máy bay không người lái. Đây là video miễn phí, bạn có thể sử dụng mà không cần ghi nguồn. Drone là gì? Một Phương tiện bay không người lái (UAV) hay Máy bay không người lái (thường […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.