Tag Archives: tuyến dịch vụ Á-Âu

CULines nâng cấp các tuyến dịch vụ Á-Âu

CULines nâng cấp các tuyến dịch vụ Á-ÂuCULines nâng cấp các tuyến dịch vụ Á-Âu

CULines nâng cấp các tuyến dịch vụ Á-Âu bằng cách tăng tần suất tuyến thường lệ 2 chuyến/ tháng thay vì 1 chuyến/ tháng như trước. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng đối với các tuyến Á-Âu, hãng tàu CULines sẽ nâng cấp tuyến với tần suất thường xuyên hơn bắt đầu từ tháng […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.