VLA – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

VLA - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

VLA hay Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VIETNAM LOGISTICS BUSINESS ASSOCIATION) có tên cũ là Hiệp Hội Giao Nhận Kho Vận Việt Nam (VIFFAS). Tổ chức này được thành lập theo Công văn của Văn phòng Chính phủ vào ngày 18/11/1993.

VLA có thể gọi là một network dành cho các forwarder nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics nói chung. Tổ chức này chủ yếu hoạt động nghiệp vụ tư vấn trong lĩnh vực giao hàng, nhận hàng, kho hàng và tổ chức chuyên chở hàng hóa, tham gia tổ chức quốc tế về các lĩnh vực logistics.

Lịch sử hình thành và phát triển

 • Ngày 18/11/1993, VLA được thành lập lấy tên là VIFFAS (Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam) tại Hà Nội
 • Tháng 05/1994 VIFFAS trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Giao nhận quốc tế (FIATA). Cũng trọng năm này, hiệp hội họp đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội.
 • Tháng 5/1997, VLA họp đại hội lần thứ hai tại Hà Nội
 • Tháng 11/1999 VIFFAS trở thành thành viên của Hiệp hội giao Nhận Đông Nam Á (AFFA)
 • Ngày 23-24/11/2000, Hiệp hội đã đăng cai tổ chức hội nghị AFFA lần thứ 10. Cũng trong năm này tổ chức đại hội lần thứ III tại Hà Nội
 • Năm 2003, tổ chức đại hội lần thứ IV tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm 2007, tổ chức đại hội V tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày 11-13/11/2009, tổ chức hội nghị AFFA AGM 19 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm 2010, họp Đại hội lần thứ VI, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bộ Nội Vụ ra quyết định đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam VLA từ ngày 04/01/2013.
 • Năm 2014, VLA đăng cai hội nghị thường niên AFFA 24 và WGET 19 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm 2015, họp Đại hội nhiệm kỳ VII vào ngày 28/11/2015, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020
 • Hiện nay, VLA có 3 văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VLA - NGUỒN VLA
Sơ đồ tổ chức – nguồn VLA

Hội Viên của VLA

Hội Viên của VLA gồm ba loại chính

 • Hội viên chính thức: Là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoặc các cá nhân hoạt dộng trong ngành logistics
 • Hội Viên liên kết: là các tổ chức, doanh nghiệp của Việt nam chưa đủ điều kiện làm hội viên chính thức, các doanh nghiệp liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài được VLA xét duyệt làm hội viên liên kết
 • Hội viên danh dự: là các công dân và tổ chức pháp nhân của Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng bù lại có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội nên được xét duyệt hội viên danh dự

Bạn muốn tìm hiểu về quyền lợi thành viên VLA? Chi tiết tại ĐÂY

Các chức năng của VLA trong nền logistics Việt Nam

Ra đời và hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt hơn 27 năm nay, VLA thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế hàng hóa tại Việt Nam.

Các chức năng chính

– Tuyên truyền, vân động, tập hợp hội viên tham gia tích cực trong các hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics

– Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

– Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội

– Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các hoạt động nghiên cứu, khoa học – kĩ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong dịch vụ thương mại theo qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

– Xúc tiến nghiên cứu, khoa học – kĩ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong dịch vụ thương mại; tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội

XEM THÊM: FIATA – LIÊN ĐOÀN CÁC HIỆP HỘI GIAO NHẬN QUỐC TẾ

Nguyên Đăng Việt Nam và VLA – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

Nguyên Đăng Việt Nam là thành Viên tích cực của VLA. Chúng tôi luôn không ngừng phát triển và cải thiện chất lượng dịch vụ theo những tiêu chí mà VLA khuyến khích.

Nguyên Đăng Việt Nam đồng song hành với các hoạt động ngoài lề của VLA nhằm xây dựng một hiệp hội vững mạnh, gắn kết và vì cộng đồng.

——————————————

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd

Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Website: https://nguyendang.net.vn/

TEL: +84-24 7777 8468

Email: ovs.group@nguyendang.net.vn

Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/

Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog

Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Flickr: https://www.flickr.com/people/157240348@N02/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.