Tag Archives: Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

VLA – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

VLA - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

VLA hay Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VIETNAM LOGISTICS BUSINESS ASSOCIATION) có tên cũ là Hiệp Hội Giao Nhận Kho Vận Việt Nam (VIFFAS). Tổ chức này được thành lập theo Công văn của Văn phòng Chính phủ vào ngày 18/11/1993. VLA có thể gọi là một network dành cho các […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.