Top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới cập nhật 2022

top 10 hang tau lon nhat the gioi
Bạn cần tìm top 10 hãng tàu container lớn nhất thế giới? Dưới đây là danh sách 10 công ty vận tải container lớn nhất thế giới tính theo tổng sức chở TEU, theo số liệu của Alphaliner (cập nhật 2022)
 
MSC Lines

1. MSC – 4,379,287 TEU (670 tàu)

 • Trụ sở chính /Geneva, Thụy Sĩ
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 524
 • Số lượng nhân viên /Hơn 100.000
 • Năm thành lập / 1970
 • Tàu lớn nhất của MSC : 𝐌𝐒𝐂 𝐆𝐮𝐥𝐬𝐮𝐧 – 𝟐𝟑.𝟕𝟓𝟔𝐓𝐄𝐔

 

2. MAERSK – 4,237,877 TEU (729 tàu)

 • Trụ sở chính / Copenhagen, Đan Mạch
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 296
 • Số lượng nhân viên / Trên 83.000
 • Năm thành lập / 1904
 • Tàu lớn nhất của Maersk : 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐌𝐚𝐞𝐫𝐬𝐤 – 𝟐𝟎,𝟓𝟔𝟖𝐓𝐄𝐔
Maersk Lines

3. CMA-CGM – 3,287,533 TEU (574 tàu)

 • Trụ sở chính /Marseille, Pháp
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới / 755
 • Số lượng nhân viên / Hơn 110.000
 • Năm thành lập / 1978
 • Tàu lớn nhất của CMA CGM : 𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐝𝐞 – 𝟐𝟑.112 𝐓𝐄𝐔
CMA CGM Lines
COSCO Lines

4. COSCO – 2,924,635 (472 tàu)

 • Trụ sở chính /Thượng Hải, Trung Quốc
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới /Trên 400
 • Số lượng nhân viên / Hơn 118.000
 • Năm thành lập/ Năm 1961
 • Tàu lớn nhất của COSCO : 𝐂𝐎𝐒𝐂𝐎 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 – 𝟐𝟏,𝟐𝟑𝟕𝐓𝐄𝐔
 

5. HAPAG-LLOYD – 1,742,822 (246 tàu)

 • Trụ sở chính/ Hamburg, Đức
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 394
 • Số lượng nhân viên/ Trên 13.000
 • Năm thành lập/ 1970
 • Tàu lớn nhất của Hapag-Lloyd : 𝐀𝐥 𝐃𝐚𝐡𝐧𝐚 – 𝟏𝟗.𝟖𝟕𝟎𝐓𝐄𝐔
hapag lloyd

6. EVERGREEN – 1,536,024 TEU (201 tàu)

 • Trụ sở chính / Đài Bắc, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 80
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 10.000
 • Năm thành lập/ Năm 1968
 • Tàu lớn nhất của Evergreen : Ever Aria – 𝟐4.𝟎𝟎4𝐓𝐄𝐔
evergreen
ONE Line

7.ONE (Ocean Network Express) – 1,501,104 TEU (204 tàu)

 • Trụ sở chính/ Nhật Bản
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 217
 • Số lượng nhân viên / Trên 14.000
 • Năm thành lập/ 2017 là liên doanh giữa (NYK), (MOL) và K LINE
 • Tàu lớn nhất của ONE : 𝐌𝐎𝐋 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞 – 𝟐𝟎,𝟏𝟖𝟐𝐓𝐄𝐔
HMM

8. HMM – 820,520 TEU (76 tàu)

 • Trụ sở chính/ Seoul, Hàn Quốc
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 72
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 1.500
 • Năm thành lập/ Năm 1976
 • Tàu lớn nhất của HMM : 𝐇𝐌𝐌 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐜𝐢𝐫𝐚𝐬 – 𝟐𝟑,𝟗𝟔𝟒𝐓𝐄𝐔

9. YANG MING – 673,945 TEU (91 Tàu)

 • Trụ sở chính/ Keelung, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 228
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 6.400
 • Năm thành lập/ Năm 1972
 • Tàu lớn nhất của Yang Ming: 𝐘𝐌 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 – 𝟏𝟒.𝟐𝟐𝟎𝐓𝐄
 
yangming
Wan-Hai-Lines

10. ZIM – 461,601 TEU (129 Tàu)

 • Trụ sở chính/ Haifa, Israel
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 200
 • Số lượng nhân viên/ Trên 4.000
 • Năm thành lập/ 1945
 • Tàu lớn nhất của ZIM

11. Wanhai – 410,522 TEU (148 tàu)

 • Trụ sở chính/ Đài Bắc, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 108
 • Số lượng nhân viên/ Trên 5.000
 • Năm thành lập/ 1965
 • Tàu lớn nhất của Wan Hai : 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 – 𝟏𝟏,𝟗𝟐𝟑𝐓𝐄𝐔
Wan-Hai-Lines
Theo dõi page Nguyên Đăng để cập nhật liên tục về top 10 hãng tàu container lớn nhất thế giới nhé
——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.