Top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới

top 10 hang tau lon nhat the gioi
Top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới
Danh sách 10 công ty vận tải container lớn nhất thế giới về sức chở TEU, theo số liệu của Alphaliner (ngày 26 tháng 8 năm 2021)

 

𝟏. 𝐌𝐚𝐞𝐫𝐬𝐤 – 𝟒,𝟐𝟐𝟐,𝟎𝟏𝟕 𝐓𝐄𝐔 (𝟕𝟑𝟑 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính / Copenhagen, Đan Mạch
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 296
 • Số lượng nhân viên / Trên 83.000
 • Năm thành lập / 1904
 • Tàu lớn nhất của Maersk : 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐌𝐚𝐞𝐫𝐬𝐤 – 𝟐𝟎,𝟓𝟔𝟖𝐓𝐄𝐔
Maersk Lines
MSC Lines

𝟐. 𝐌𝐒𝐂 – 𝟒,𝟏𝟎𝟏,𝟗𝟔𝟏 𝐓𝐄𝐔 (𝟔𝟏𝟓 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính /Geneva, Thụy Sĩ
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 524
 • Số lượng nhân viên /Hơn 100.000
 • Năm thành lập / 1970
 • Tàu lớn nhất của MSC : 𝐌𝐒𝐂 𝐆𝐮𝐥𝐬𝐮𝐧 – 𝟐𝟑.𝟕𝟓𝟔𝐓𝐄𝐔

𝟑. 𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 – 𝟑,𝟎𝟎𝟕,𝟏𝟑𝟏 𝐓𝐄𝐔 (𝟓𝟒𝟐 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính /Marseille, Pháp
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới / 755
 • Số lượng nhân viên / Hơn 110.000
 • Năm thành lập / 1978
 • Tàu lớn nhất của CMA CGM : 𝐂𝐌𝐀 𝐂𝐆𝐌 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐝𝐞 – 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎𝐓𝐄𝐔
CMA CGM Lines
COSCO Lines

𝟒. 𝐂𝐎𝐒𝐂𝐎 – 𝟐.𝟗𝟕𝟎.𝟏𝟓𝟎 𝐓𝐄𝐔 (𝟒𝟖𝟗 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính /Thượng Hải, Trung Quốc
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới /Trên 400
 • Số lượng nhân viên / Hơn 118.000
 • Năm thành lập/ Năm 1961
 • Tàu lớn nhất của COSCO : 𝐂𝐎𝐒𝐂𝐎 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 – 𝟐𝟏,𝟐𝟑𝟕𝐓𝐄𝐔

𝟓. 𝐇𝐚𝐩𝐚𝐠-𝐋𝐥𝐨𝐲𝐝 – 𝟏,𝟕𝟖𝟎,𝟑𝟎𝟒 𝐓𝐄𝐔 (𝟐𝟓𝟗 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính/ Hamburg, Đức
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 394
 • Số lượng nhân viên/ Trên 13.000
 • Năm thành lập/ 1970
 • Tàu lớn nhất của Hapag-Lloyd : 𝐀𝐥 𝐃𝐚𝐡𝐧𝐚 – 𝟏𝟗.𝟖𝟕𝟎𝐓𝐄𝐔
hapag lloyd
ONE Line

𝟔. 𝐎𝐍𝐄 (𝐎𝐜𝐞𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬) – 𝟏,𝟓𝟗𝟐,𝟏𝟕𝟑 𝐓𝐄𝐔 (𝟐𝟏𝟖 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính/ Nhật Bản
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 217
 • Số lượng nhân viên / Trên 14.000
 • Năm thành lập/ 2017 là liên doanh giữa (NYK), (MOL) và K LINE
 • Tàu lớn nhất của ONE : 𝐌𝐎𝐋 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞 – 𝟐𝟎,𝟏𝟖𝟐𝐓𝐄𝐔

𝟕. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 – 𝟏.𝟑𝟗𝟕.𝟑𝟔𝟓 𝐓𝐄𝐔 (𝟐𝟎𝟑 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính / Đài Bắc, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 80
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 10.000
 • Năm thành lập/ Năm 1968
 • Tàu lớn nhất của Evergreen : 𝐄𝐯𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 – 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐓𝐄𝐔
evergreen
HMM

𝟖. 𝐇𝐌𝐌 – 𝟖𝟐𝟓,𝟎𝟔𝟎 𝐓𝐄𝐔 (𝟕𝟖 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính/ Seoul, Hàn Quốc
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 72
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 1.500
 • Năm thành lập/ Năm 1976
 • Tàu lớn nhất của HMM : 𝐇𝐌𝐌 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐜𝐢𝐫𝐚𝐬 – 𝟐𝟑,𝟗𝟔𝟒𝐓𝐄𝐔

𝟗. 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐠 – 𝟔𝟐𝟓,𝟑𝟑𝟐 𝐓𝐄𝐔 (𝟖𝟕 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính/ Keelung, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 228
 • Số lượng nhân viên/ Hơn 6.400
 • Năm thành lập/ Năm 1972
 • Tàu lớn nhất của Yang Ming: 𝐘𝐌 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 – 𝟏𝟒.𝟐𝟐𝟎𝐓𝐄
yangming
Wan-Hai-Lines

𝟏𝟎. 𝐖𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐢 – 𝟒𝟐𝟓,𝟐𝟐𝟏 𝐓𝐄𝐔 (𝟏𝟒𝟗 𝐭𝐚̀𝐮)

 • Trụ sở chính/ Đài Bắc, Đài Loan
 • Số lượng văn phòng trên toàn thế giới/ 108
 • Số lượng nhân viên/ Trên 5.000
 • Năm thành lập/ 1965
 • Tàu lớn nhất của Wan Hai : 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 – 𝟏𝟏,𝟗𝟐𝟑𝐓𝐄𝐔

Theo dõi page Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất.
——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group: https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now