Tag Archives: quyền hạn

Công chức hải quan (Customs Officer) là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

Công chức hải quan (Customs Officer) là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

Công chức Hải Quan (Customs Officer) – Hải Quan là một ngành đặc thù của mỗi quốc gia, cơ quan này có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải,… xuất nhập khẩu. Những người trong ngành Hải Quan được gọi là các công chức Hải Quan (Customs Officer). […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.