Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 2

quy định nhập khẩu vào Senegal p2

Quy định nhập khẩu tại Senegal: Thuế, phí và hệ thống thuế

Trong lĩnh vực nhập khẩu, trừ khi được miễn thuế hay hưởng chế độ thuế quan ưu đãi (thanh toán sau), một số loại thuế dưới đây phải được thanh toán ngay, theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal.

Cụ thể gồm các loại sau:

– Thuế hải quan: Tỷ suất thuế hải quan dao động từ 0% đến 35% tủy theo loại thuế được quy định trong Biểu thuế quan đối ngoại chung (TEC) áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thứ ba nằm ngoài Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS, gồm 15 quốc gia Tây Phi mà Senegal là thành viên) và Liên minh Kinh tế, Tiền tệ Tây Phi (UEMOA, gồm 8 quốc gia).

Loại 0 gồm các mặt hàng chủ yếu thuộc danh sách hạn chế được hưởng mức thuế nhập khẩu là 0% (bao gồm thuốc, thiết bị y tế- phẩu thuật, giấy báo, sách, bao cao su, xe lăn và một số loại phân bón).

Loại 1 gồm hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu cơ bản, nguyên liệu đầu vào đặc trưng và trang thiết bị chịu mức thuế 5% (nguyên liệu đầu vào đặc trưng là những nguyên liệu không sản xuất được tại Liên minh Kinh tế, Tiền tệ Tây Phi –UEMOA).

Loại 2 gồm nguyên liệu đầu vào và sản phẩm trung gian với thuế suất nhập khẩu 10%.

Loại 3 là thuế suất đánh vào hàng hóa thành phẩm nhập khẩu và những mặt hàng không thuộc 3 loại trên, mức thuế là 20%.

– Phí (thuế) thống kê (RS): Được thu dựa trên những sản phẩm nhập khẩu từ các nước thứ ba và đưa vào tiêu dùng, kể cả hàng hóa được miễn thuế quan, trừ hàng nhập khẩu trong khuôn khổ miễn trừ ngoại giao và hàng mua trong khuôn khổ tài trợ do các đối tác nước ngoài thực hiện theo điều khoản miễn thuế rõ ràng. Phí thống kê được thu theo tỷ lệ 1%.

– Thuế đoàn kết cộng đồng (PCS): Thuế này mới đây đã giảm từ 1% xuống còn 0,8%.

– Thuế giá trị gia tăng (VAT): Về nguyên tắc, áp dụng ở mức 18%.

Quy định nhập khẩu tại Senegal: Thanh toán hàng nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa nước ngoài đều phải thực hiện thanh toán tại một ngân hàng trung gian được cấp phép tại Senegal, theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal.

Với mỗi hoạt động nhập khẩu, hồ sơ đầy đủ để thanh toán tại ngân hàng phải bao gồm một bản sao hóa đơn có chứng thực hoặc hợp đồng thương mại do nhà xuất khẩu lập, một chứng nhận nhập khẩu do cơ quan hải quan cấp và một tờ khai cho phép đổi ngoại tệ do ngân hàng thanh toán cấp vào thời điểm thanh toán tiền hàng.

Ngoại tệ cần thiết để thanh toán hàng nhập khẩu có thể mua được ngay trên thị trường hối đoái thông qua người trung gian được phép của ngân hàng thanh toán trong những điều kiện xác định.

Việc thanh toán nhập khẩu bằng chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài hoặc tín dụng của một tài khoản nước ngoài mở bằng đồng franc được thực hiện qua bên trung gian hợp pháp trên cơ sở giấy chứng nhận nhập khẩu, các giấy tờ chứng minh việc gửi hàng trong trường hợp sử dụng tín dụng thư hoặc giấy phép của Bộ Tài chính nếu dùng phương thức trả trước.

Xem thêm: QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU TẠI SENEGAL PHẦN 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.