VAT

« Back to Glossary Index

VAT = Value Added Tax hay thuế giá trị gia tăng . VAT là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người dùng cuối (người tiêu dùng)

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now