Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 1

Quy định nhập khẩu tại Senegal phần 1

Bộ luật đầu tư

Nhằm thúc đẩy Senegal trở thành điểm đến của đầu tư nước ngoài, Bộ Luật đầu tư của nước này đã cho phép dành những ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư, theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal.

Cụ thể, những ưu đãi này áp dụng trong thời gian ba năm bao gồm :

– Miễn thuế quan nhập khẩu thiết bị và vật liệu không sản xuất, chế tạo được tại Senegal và chỉ dành cho sản xuất hay khai thác trong khuôn khổ chương trình đầu tư đã được chấp nhận.

– Miễn thuế quan nhập khẩu đối với linh kiện, xe ô tô du lịch mang tính đặc thù phục vụ chương trình đầu tư đã được cấp phép và xe chuyên dụng đã được nêu trong nghị định chính phủ.

– Miễn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị và vật liệu không sản xuất cũng như không chế tạo được tại Senegal và chỉ dành cho sản xuất hoặc khai thác trong khuôn khổ chương trình đầu tư đã được cấp phép, theo hướng dẫn trong nghị định.

Để được hưởng những ưu đãi đặc biệt của Bộ Luật đầu tư, nhà đầu tư cần phải có giấy chấp nhận.

Giấy chấp nhận này được cấp tùy theo từng trường hợp hoặc bởi Cơ quan xúc tiến đầu tư và các công trình lớn tại Senegal (APIX) hoặc một cơ quan có thẩm quyền khác.

Bộ luật hải quan

Chế độ nhập khẩu vào Senegal được quy định tại Luật số 2014-10 ngày 28/2/2014 liên quan đến Bộ luật hải quan nhưng cũng tuân thủ một số điều trong Luật số 2004-06 ngày 6/2/2004 được sửa đổi bởi Luật số 2012-32 ngày 31/12/2012 liên quan đến Bộ luật đầu tư.

Nghĩa vụ khai báo

Theo Thương vụ Việt Nam tại Senegal, hàng hóa nhập khẩu vào Senegal, tùy từng trường hợp, phải chịu thuế nhập khẩu. Mọi mặt hàng nhập khẩu phải được khai báo chi tiết theo chế độ hải quan dù bị đánh thuế hay không. Việc miễn thuế nhập khẩu không có nghĩa là miễn nghĩa vụ khai báo chi tiết.

Việc khai báo này có thể thực hiện dưới nhiều hình thức, đáp ứng được những điều kiện đặc biệt.

Việc khai báo chi tiết phải được thực hiện tại một văn phòng hải quan đặc thù. Khi giá trị cần khai báo vượt quá số tiền 200.000 F CFA (1 USD = 551 FCFA, tháng 3/2021), tờ khai phải đứng tên chủ sở hữu do một người được ủy quyền trong lĩnh vực hải quan thực hiện, được gọi chung là người khai hải quan hoặc người giao nhận.

Tuy nhiên, khi giá trị hàng thấp hơn 200.000 FCFA, hàng hóa nhập khẩu phải được khai chi tiết bởi trực tiếp chủ sở hữu.

Mặt khác, các pháp nhân hay thể nhân mà hoạt động chính là nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu hoặc sản phẩm các loại phục vụ nhu cầu kinh doanh hoặc ngành công nghiệp của mình, hoặc trực tiếp, hoặc thông qua người ủy quyền hoặc người giao nhận phải có một thẻ đặc biệt gọi là « thẻ của người xuất nhập khẩu ».

Cấm và cho phép nhập khẩu

Tùy theo bản chất hàng hóa có liên quan, việc nhập khẩu có thể phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt.

Những mặt hàng bị cấm là những mặt hàng mà việc nhập khẩu bị cấm về mặt pháp lý hoặc phải tuân thủ những hạn chế, các quy định về chất lượng, đóng gói hoặc những thủ tục đặc biệt.

Trong số những lý do hàng hóa bị cấm nhập khẩu có vấn đề an ninh, trật tự và đạo đức công cộng, bảo vệ sức khỏe hoặc đời sống của con người, của động vật, bảo vệ môi trường hoặc tôn trọng luật cạnh tranh.

Hàng hóa nhập khẩu chịu giấy phép là những mặt hàng mà việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu chỉ được phép thực hiện khi xuất trình giấy phép, chứng nhận hay chứng từ khác và sẽ bị cấm khi không có giấy tờ chính thức kèm theo hoặc giấy tờ không hợp lệ.

Chẳng hạn, việc nhập khẩu vũ khí, đạn dược và máy thu-phát phải xin phép của Bộ Nội vụ, việc nhập khẩu thuốc (ngoài nhu cầu cá nhân) phải có phép của Bộ Y tế dưới hình thức visa, việc nhập thịt và nội tạng phải có chứng nhận y tế do Bộ Chăn nuôi cấp và cuối cùng, việc nhập khẩu các loài động vật được bảo vệ phải tuân thủ quy định của Công ước quốc tế về các loài động vật được bảo vệ.

Việc nhập khẩu dầu khí và các khoáng sản như vàng vào Senegal phải có sự cho phép của các Bộ Năng lượng và Bộ Kinh tế – Tài chính.

XEM THÊM: QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU VÀO SENEGAL PHẦN 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.