Hiệp định Thương mại VIỆT NAM – LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAVFTA)

Hiệp định Thương mại VIỆT NAM - LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAVFTA)

Hiệp định Thương mại VIỆT NAM – LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAVFTA) là Hiệp định đầu tiên của EAEU do đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang khu vực thị trường này. Hãy cùng tìm hiểu về Hiệp định này cùng Nguyên Đăng nhé!

Hiệp định Thương mại VIỆT NAM – LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAVFTA)

Thời gian kí: ngày 29/5/2015.

Có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu có hiệu lực, hai bên sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban về Thương mại hàng hóa, Tiểu ban về Qui tắc xuất xứ để phối hợp triển khai hiệu quả, đồng thời giám sát việc thực thi hiệp định.

Hiệp định EAVFTA cũng là FTA đầu tiên của EAEU do đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang khu vực thị trường này.

C/O: Form EAV

Thành viên

 • Việt Nam
 • Liên bang Nga
 • Belarus
 • Kazakhstan
 • Armenia
 • Kyrgyzstan

Tóm lược Hiệp định EAVFTA <Download>

Văn bản đi kèm

 1. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP <Download>
 2. Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định xuất xứ trong EAVFTA <Download>
 3. Thông tư 11/2018/TT-BCT bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT <Download>
 4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EAVFTA 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 5. Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch <Download>
 6. Quy tắc xuất xứ EAVFTA <Download Part1 | Part 2>
 7. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form EAVFTA <Download>
 8. Hồ sơ thị trường Nga 2018 <Download>

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

FTA là gì? Tổng hợp 13 FTAs Việt Nam đã kí kết

Hiệp định Thương mại ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.