FTA

FTA hay Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement) là một thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các nền kinh tế. Mục đích nhằm loại bỏ các rào cản thương mại, hướng tới tự do thương mại giữa các thành viên. FTA có nhiều hình thức gọi tên khác nhau như Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Hiệp định thương mại Khu vực (Regional Trade Agreement), vv.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.