FTA là gì? Tổng hợp 13 FTAs Việt Nam đã kí kết

FTA là gì?

FTA là gì – Chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua từ “FTA” hay “Hiệp định tự do thương mại. Vậy FTA là gì? FTA có vai trò như thế nào? Có bao nhiêu FTA mà Việt Nam đang tham gia? Để trả lời, hãy cùng Nguyên Đăng khám phá qua bài viết này nhé

FTA LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA CÁC FTAs

 1. Định Nghĩa FTA

Về cơ bản, FTA hay Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement) là một thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các nền kinh tế. Mục đích nhằm loại bỏ các rào cản thương mại, hướng tới tự do thương mại giữa các thành viên. FTA có nhiều hình thức gọi tên khác nhau như Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Hiệp định thương mại Khu vực (Regional Trade Agreement), vv.

 1. Đặc điểm thành viên FTA

Các thành viên FTA là các nền kinh tế bao gồm các quốc gia (Việt Nam, Canada, Ấn Độ, Hoa Kỳ, ….) hay các khu vực thuế quan độc lập (EU, Hong Kong, …)

FTA có thể là ký kết song phương như VKFTA hoặc đa đa phương như CPTPP. Mỗi nền kinh tế có thể tham gia nhiều FTA khác khau với một hoặc nhiều nền kinh tế khác.

 1. Nội Dung chính của FTA

 • Cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan
 • Quy định danh mục mặt hàng cắt giảm thuế quan. (Thông lệ là 90% thương mại)
 • Lộ trình cắt giảm thuế quan (không quá 10 năm)
 • Quy định về quy tắc xuất xứ.
 • Các cam kết đi kèm như thuận lợi hóa thương mại, đầu tư kinh doanh, chi tiêu công, chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, tiêu chuẩn và hợp chuẩn, lao động, môi trường, dân chủ, nhân quyền hay chống khủng bố…
 1. Vai trò của FTA với Việt nam

Việc cắt giảm thuế và dỡ bỏ rào cản thương mại giữa các thành viên giúp hàng hóa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. FTA có vai trò lớn trong thúc đẩy xuất khẩu, đem đến nhiêu cơ hội tại các thị trường mới cho các sản phẩm Việt. Các hiệp định tự do thương mại đồng thời làm đa dạng thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trường nguyên liệu truyền thống.

VIỆT NAM ĐANG THAM GIA NHỮNG FTA NÀO? TỔNG HỢP BIỂU THUẾ FTA ĐẦY ĐỦ NHẤT

FTA Việt nam

Việt Nam có tổng cộng 13 FTA với đa dạng các nền kinh tế trên thế giới. Hiện nay, chúng ta vẫn đang tiến hành đàm phán thêm nhiều FTA mới như RCEP, VN – EFTA…

 

 1. ATIGA (ASEAN)

1.1 Thành Viên: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

1.2 Hiệu lực kể từ 1993

1.3 C/O: Form D

1.4 Văn bản đi kèm:

 1. [CO FORM D] Thông tư 19/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN <Download>
 2. THÔNG TƯ 25-2019-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN <Download>
 3. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP <Download>
 4. Thông tư 22/2016/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ trong ATIGA <Download>
 5. Thông tư 10/2019/TT-BCT bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT <Download>
 6. Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT <Download>
 7. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA 2018 – 2022 <Download PDF | EXCEL>
 8. Quy tắc xuất xứ ATIGA<Download>
 9. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form D <Download>
 10. Hồ sơ thị trường Thái Lan 2018 <Download>
 11. Hồ sơ thị trường Singapore 2018 <Download>
 12. Hồ sơ thị trường Philippines 2018 <Download>
 13. Hồ sơ thị trường Myanmar 2018 <Download>
 14. Hồ sơ thị trường Malaysia 2018 <Download>
 15. Hồ sơ thị trường Lào 2018 <Download>
 16. Hồ sơ thị trường Indonesia 2018 <Download>
 17. Hồ sơ thị trường Campuchia 2018 <Download>
 18. Hồ sơ thị trường Brunei 2018 <Download>

 

 1. ACFTA (ASEAN – TRUNG QUỐC)

2.1. Thành Viên: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thailand, China, Vietnam

2.2. Hiệu lực: kể từ 2003

2.3. Tóm tắt các Cam kết của Việt Nam trong ACFTA <Download>

2.4. C/O: Form E

2.5. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định 153/2017/NĐ-CP <Download >
 2. Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa ACFTA <Download>
 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA 2018-2022 <Download PDF | EXCEL>
 4. Các câu hỏi liên quan ACFTA <Download>
 5. Quy tắc xuất xứ ACFTA <Download>
 6. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form E <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Trung Quốc 2016 < Download>

 

 1. AKFTA (ASEAN – HÀN QUỐC)

3.1. Thành Viên: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thailand, South Korea, Vietnam

3.2. Hiệu lực kể từ 2007

3.3. Tóm lược AKFTA<Download>

3.4. C/O: form AK

3,5. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 <Download>
 2. Thông tư 13/2019/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ AKFTA <Download>
 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AKFTA <Download PDF | EXCEL | DOCX>
 4. Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc <Download>
 5. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form AK <Download>
 6. Quy tắc xuất xứ AKFTA <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 2018 <Download>

 

 1. AJCEP (ASEAN – NHẬT BẢN)

4.1. Thành Viên: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Japan, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam

4.2. Hiệu lực kể từ 2008

4.3. Tóm lược cam kết của Việt Nam trong AJCEP <Download>

4.4. C/O: Form AJ

4.5. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP <Download>
 2. Quyết định 44/2008/QĐ-BCT Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ <Download>
 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AJCEP 2018 – 2023 <Download PDF | EXCEL>
 4. Tiêu chí xuất xứ AJCEP – Phụ lục 2 <Download> hoặc chi tiết hơn <Download>
 5. Sản phẩm công nghệ thông tin – Phụ lục 3 <Download>
 6. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form AJ – Phụ lục 4 <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Nhật Bản 2018 <Download>

 

 1. VJEPA (VIỆT NAM – NHẬT BẢN)

5.1. Thành Viên: Vietnam, Japan

5.2. Hiệu lực kể từ 2009

5.3. Tóm lược cam kết của Việt Nam trong  VJEPA <Download>

5.4. C/O: Form VJ

5.5. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định 11/2017/NĐ-CP <Download>
 2. Thông tư 10/2009/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong VJEPA <Download>
 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VJEPA 2018 – 2023 <Download PDF | EXCEL>
 4. Tiêu chí xuất xứ VJEPA <Download>
 5. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form VJ <Download>
 6. Những điều cần biết về VJEPA <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Nhật Bản 2018 <Download>

 

 1. AIFTA (ASEAN – ẤN ĐỘ)

6.1. Thành Viên: Bruinei Darussalam, Cambodia, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

6.2. Hiệu lực kể từ 2010

6.3. C/O: Form AI

6.4. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định 159/2017/NĐ-CP <Download>
 2. Thông tư 15/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AIFTA <Download>
 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AIFTA 2018 – 2022 <Download PDF | EXCEL>
 4. Quy tắc xuất xứ AIFTA <Download>
 5. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form AI <Download>
 6. Báo cáo về AIFTA <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Ấn Độ 2018 <Download>

 

 1. AANZFTA (ASEAN – ÚC, NEW ZEALAND)

7.1. Thành Viên: Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

7.2. Hiệu lực kể từ 2010

7.3. Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong AANZFTA <Download>

7.4. C/O: Form AANZ

7.5. Văn bản đi kèm:

 1. Thông tư 07/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân <Download>
 2. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP <Download>
 3. Thông tư 42/2018/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ trong AANZFTA <Download>
 4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AANZFTA 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 5. Tiêu chí xuất xứ AANZFTA <Download>
 6. Sách về quy tắc xuất xứ AANZ <Download>
 7. Quy Định Hàng nhập vào Australia <Read>
 8. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form AANZ <Download>
 9. Hồ sơ thị trường Australia <Download>
 10. Hồ sơ thị trường Newzealand <Download>

 

 1. VCFTA (VIỆT NAM – CHI LÊ)

8.1. Thành Viên: Vietnam, Chile

8.2. Hiệu lực kể từ 2014

8.3. C/O: Form VC

8.4. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định số NĐ 154_2017_ND-CP <Download>
 2. Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ trong VCFTA <Download>
 3. Thông tư 05/2015/TT-BCT bổ sung Thông tư 31/2013/TT-BCT <Download>
 4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VCFTA 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 5. Quy tắc xuất xứ VCFTA <Download Part1 | Part 2>
 6. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form VCFTA <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Chile <Download>

 

 1. VKFTA (VIỆT NAM – HÀN QUỐC)

9.1. Thành Viên: Vietnam, South Korea

9.2. Hiệu lực kể từ 2015

9.3. C/O: Form VK

9.4. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định số NĐ 149_2017_ND-CP <Download>
 2. Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ trong VKFTA <Download>
 3. Thông tư 48/2015/TT-BCT bổ sung Thông tư 40/2015/TT-BCT <Download>
 4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VKFTA 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 5. Quy tắc xuất xứ VCFTA <Download Part1 | Part 2>
 6. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form VKFTA <Download>
 7. Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 2018 <Download>

 

 1. EAVFTA (VIỆT NAM – LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU)

10.1. Thành Viên: Vietnam, Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan

10.2. Hiệu lực kể từ 2016

10.3. C/O: Form EAV

10.4. Văn bản đi kèm:

 1. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP <Download>
 2. Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định xuất xứ trong EAVFTA <Download>
 3. Thông tư 11/2018/TT-BCT bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT <Download>
 4. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EAVFTA 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 5. Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch <Download>
 6. Quy tắc xuất xứ EAVFTA <Download Part1 | Part 2>
 7. Thủ tục cấp và kiểm tra C/O form EAVFTA <Download>
 8. Hồ sơ thị trường Nga 2018 <Download>
 1. CPTPP (HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG)

11.1. Thành Viên: Vietnam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Japan, Singapore, Brunei, Malaysia (Vương quốc Anh đang đàm phán gia nhập)

11.2. Hiệu lực kể từ 14/1/2019

11.3. C/O: Form CPTTP

11.4. Văn bản đi kèm:

 1. Thông tư THÔNG TƯ 06-2020-TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương <Download>
 2. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP <Download>
 3. Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTTP <Download>
 4. Biểu thuế CPTTP 2018–2022 full <Download>
 5. Biểu thuế Xuất khẩu CPTTP 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 6. Biểu thuế Nhập khẩu CPTTP 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 7. Biểu thuế ô tô đã qua sử dụng  CPTTP 2018–2022 <Download PDF | EXCEL>
 8. Quy tắc xuất xứ CPTTP <Download>
 9. Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô <Download>

 

 1. AHKFTA (ASEAN – HONG KONG)

12.1. Thành Viên: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong (Trung Quốc)

12.2. Hiệu lực kể từ 11/6/2019

12.3. C/O: Form AHK

12.4. Văn bản đi kèm:

 1. Biểu cam kết của Việt Nam <Download>
 2. Nghị định số 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022 <Download>
 3. Các thủ tục chứng nhận xuất xứ <Download>
 4. Thông tư số 21/2019/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc <Download>
 5. Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng <Download>
 6. Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng đã rà soát <Download>
 7. Biểu thuế nhập khẩu AHKFTA 2019 – 2022 <Download>
 8. Hồ sơ thị trường Hong Kong 2018 <Download>

 

 1. EVFTA (VIETNAM – LIÊN MINH CHÂU ÂU)

13.1. Thành Viên: Vietnam, EU

13.2. Hiệu lực kể từ 01/08/2020

13.3. Tóm lược EVFTA <Download>

13.4. Co form: EUR.1

13.4. Các văn bản đi kèm

 1. Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và
 2. QUYẾT ĐỊNH 1949/QĐ-BCT Đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
 3. Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2020 -2022 đầy đủ <Download>
 4. NGHỊ ĐỊNH 111/2020/NĐ-CP PDF BẢN ĐẸP
 5. NGHỊ ĐỊNH 111/2020/NĐ-CP FILE EXCEL
 6. NGHỊ ĐỊNH 111/2020/NĐ-CP DOCX

CÁC FTA MÀ VIỆT NAM ĐANG ĐÀM PHÁN

 1. RCEP

14.1. Thành Viên: ASEAN, China, South Korea, Japan, India, Australia, New Zealand

14.2. Khởi động đàm phán tháng 3/2013

 

 1. Vietnam – EFTA

15.1. Thành viên: VIetnam, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein

15.2. Khởi động đàm phán tháng 5/2012

 

 1. Vietnam – Israel

16.1. Vietnam, Israel

16.2. Khởi động đàm phán tháng 12/2015

Vậy là các bạn đã hiểu FTA LÀ GÌ rồi chứ? và 13 FTA của Việt Nam. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng để lại comment hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ giải đáp miễn phí nhé!

Nếu bạn lần đầu đến với Nguyên Đăng hãy >>>TÌM HIỂU THÊM<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.