Freight collect

Freight collect: cước phí trả sau

Là loại cước phí mà người nhận hàng sẽ phải trả tại cảng đến, thường là khi mua hàng theo điều kiện giao hàng FOB hoặc ExW.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.