Draught

Mớn nước của tàu (Draught) là chiều cao thẳng đứng từ đáy tàu lên mặt nước, được đo bằng mét hoặc foot (0,3048 mét). Mớn nước nói rõ tàu có thể ra, vào các cảng, đi lại trên các sông ngòi, kênh rạch… có độ sâu bao nhiêu.

Có 2 loại mớn nước:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.