Light Draught

Mớn nước khi tàu không chở hàng (Light Draught) là chiều cao thấp nhất từ đáy tàu lên mặt nước, khi tàu không chở hàng hay còn gọi là mớn nước cấu tạo

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.