Loaded Draught

mớn nước khi tàu chở hàng (Loaded Draught) là chiều cao lớn nhất từ đáy tàu lên mặt nước khi tàu chở đầy hàng về mùa hè.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.