Closed CTU

Closed CTU là một CTU có vỏ bằng các cấu trúc vĩnh cửu với các bề mặt hoàn chỉnh và cứng (ví dụ như container). Các CTU có cạnh bên hoặc mái được phủ bằng vải không được coi là một closed Cargo Transport Units (Closed CTU)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.