CTU

CTU (Cargo Transport Unit) hay đơn vị vận chuyển hàng hóa là một container chở hàng, swap body, phương tiện, toa xe lửa hoặc bất kỳ đơn vị tương tự nào khác khi được sử dụng trong vận tải đa phương thức.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.