Cellular container ship

Cellular container ship hày Cellular vessel là loại tàu container có nhiều khoang được thiết kế đặc biệt để chở được nhiều  nhiều và an toàn hơn. các container trên tàu được chồng lên nhau với các thanh giằng dọc ở bốn góc.

Phần lớn các tàu container do các hãng hàng hải vận hành hiện nay là Cellular container ship

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.