Container Ship

Container Ship hay Tàu Container là phương tiện vận tải biển có cấu trúc đặc biệt, để chứa một lượng lớn hàng hóa được xếp trong các loại Container khác nhau.

Ngày nay, các tàu Container vận chuyển 90% lượng hàng hóa trên thế giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.