BREAK BULK

Thuật ngữ BREAK BULK liên quan đến hàng hóa được đóng gói như đóng bao, đóng đai, bó, đóng thùng và nhồi… và cả hàng thông thường không đóng gói (xe cộ, thép, v.v.).

Các loại hàng này có đặc điểm chung là không thể hoặc không phù hợp khi đóng vào container.

Xem thêm: Bulk và Break Bulk

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.