Điều kiện để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất

Điều kiện để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất

Theo quy định, để được hưởng chính sách miễn thuế NK đối với hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất giữa các DN thì DN phải đáp ứng quy định về gia công lại đối với hàng hóa NK để sản xuất XK đã được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Trước thắc mắc của Công ty CP môi giới thương mại XNK Nam Việt liên quan đến chính sách ưu đãi miễn thuế đối với hàng NK gia công sản xuất XK, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể

Theo đó, tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK.

Điều 178, Điều 179 Luật Thương mại quy định gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK. Tuy nhiên, cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế, DN phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Theo Báo Hải Quan


Nguyen Dang Viet Nam Co., Ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: nguyendang.net.vn
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WCA, WWPC, GLA, FIATA, VLA
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.