Thủ tục hải quan hàng quá cảnh

Thủ tục hải quan hàng quá cảnh

Thủ tục hải quan hàng quá cảnh được ban hành theo Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014. hãy cùng Nguyên Đăng khám phá thông qua nội dung bài viết này nhé!

Hàng quá cảnh là gì?

Hàng hóa quá cảnh là hàng hóa được chuyển từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ Việt nam để đến một nước khác hoặc trở về lại nước đó trong thời hạn quy định.

Đặc điểm của hàng hóa quá cảnh:

 • Hàng hóa quá cảnh không được tiêu thụ tại nước cho quá cảnh, khi được tiêu thụ phải thực hiện theo quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 • Hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng hàng hóa khi vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan hải quan và phải thực hiện niêm phong hải quan.
 • Hàng quá cảnh thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Hàng hóa quá cảnh phải nộp lệ phí hải quan và các loại phí khác theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế và theo đúng những tuyến đường nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Hàng hóa quá cảnh chỉ được lưu giữ tại nước cho quá cảnh trong một thời gian nhất định.
 • Hàng hóa quá cảnh có thể không lưu kho tại nước cho quá cảnh (hình thức này thường gặp đối với hàng quá cảnh bằng tàu biển, tàu bay)
 • Một số hàng hóa quá cảnh được áp dụng chế độ quản lý đặc thù, chẳng hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hàng hóa quá cảnh là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép quá cảnh.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Cách thức thực hiện

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng.

– Hàng hoá quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền được lưu kho trong khu vực cửa khẩu.

– Hàng hoá quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa khẩu hoặc đi qua lãnh thổ đất liền thì phải xin phép Bộ Thương mại.

– Chứng từ phải nộp khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá quá cảnh:

Hồ sơ hải quan

 • Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định của cơ quan hải quan.
 • Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh theo các chỉ tiêu thông tin quy định.
 • Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật, trừ đường bộ.
 • Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử, nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên hệ thống e-manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan.
 • Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép. 1 bản chính nếu quá cảnh 1 lần hoặc 1 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu quá cảnh nhiều lần. Nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi giấy phép, văn bản thông báo kết quả kiểm dịch, miễn kiểm dịch dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.
 • Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng quá cảnh phải kiểm dịch. Nếu áo dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi giấy phép, văn bản thông báo kết quả kiểm dịch dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

 

Trách nhiệm của người khai hải quan

 • Khai thông tin Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định qua hệ thống. Trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua hệ thống thì thực hiện khai giấy.
 • Trường hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan (luồng 2) và các chứng chưa thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan nộp các chứng từ này cho cơ quan hải quan.
 • Sau khi Tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt, cung cấp thông tin số Tờ khai vận chuyển độc lập cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và cơ quan hải quan nơi hàng hóa, giám sát hàng hóa nơi vận chuyển đi và đến.
 • Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện niêm phong nếu có, kiểm tra thực tế khi có dấu hiệu vi phạm.
 • Trường hợp lô hàng được vận chuyển nhiều chuyến thì người khai hải quan lựa chọn khai báo tờ khai vận chuyển độc lập một lần cho cả lô hàng hoặc khai báo từng lần vận chuyển nhưng phải đảm bảo thời gian vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Sử dụng phương tiện vận tải gắn thiết bị theo dõi hành trình và kết nối với chi cục hải quan trong trường hợp hàng hóa quá cảnh được chứa trong container xếp chồng khít để vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại bằng đường thủy nội địa.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế

Đối với hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài tại cùng 1 cảng hàng không quốc tế có dỡ xuống kho, bãi, cảng, thủ tục hải quan được thực hiện như sau:

Hồ sơ hải quan gồm:

 • Bản kê hàng hóa quá cảnh theo chỉ tiêu thông tin quy định
 • Vận đơn hoặc chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
 • Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng hóa phải có giấy phép theo quy định hiện hành : 1 bản chính nếu quá cảnh 1 lần hoặc 1 bản chụp kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi nếu quá cảnh nhiều lần. Việc cấp trừ lùi trên phiếu theo dõi trừ lùi thực hiện tại chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định.
 • Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng quá cảnh phải kiểm dịch : 1 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

 

Trách nhiệm của người khai hải quan:

 • Thực hiện khai báo trên bản kê hàng hóa quá cảnh và nộp kèm chứng từ quy định thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
 • Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan để kiểm tra thực tế trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 • Khai bổ sung các thông tin trên bản kê hàng hóa quá cảnh;
 • Tiếp nhận bản kê hàng hóa quá cảnh đã được cơ quan hải quan phê duyệt. Đối với hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa dự kiến nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh, thủ tục hải quan được thực hiện như sau:
 • Hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh phải đáp ứng quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quyết định của thủ tướng chính phủ được đóng chung với hàng quá cảnh thì thực hiện chia tách tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh.
 • Người khai hải quan có trách nhiệm : Thực hiện khai trên từng tờ khai vận chuyển độc lập theo từng loại hình và chặng vận chuyển tương ứng theo quy định và ghi số tờ khai vận chuyển độc lập của hàng hóa đã đóng chung tại tiêu chí “Ghi chú 2” trên từng tờ khai riêng biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa quá cảnh.

Như vậy, Nguyên Đăng đã hướng dẫn các bạn quy trình làm Thủ tục hải quan hàng quá cảnh. Hi vọng rằng những kiến thức trên giúp đỡ cho các bạn phần nào trong công việc! Mọi ý kiến góp ý, phản ánh, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam qua đường dây nóng hoặc thông qua Fanpage chính thức của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.