Thu nhập của ZIM tăng vọt trong quý 3

Thu nhập của ZIM tăng vọt trong quý 3

Công ty TNHH Dịch vụ Vận chuyển Tích hợp ZIM đã hoàn thành các đợt tăng tài chính đáng chú ý trong quý 3 của năm.

Thu nhập ròng của công ty đạt 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 913% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng kỳ, hãng tàu của Israel cũng đã báo cáo thu nhập từ hoạt động kinh doanh (EBIT) là 1,86 tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể 884% so với quý 3 năm ngoái, trong khi Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao đã được điều chỉnh ( EBITDA) ở mức 2,08 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm là 693%.

Tỷ suất lợi nhuận của EBITDA điều chỉnh và EBIT điều chỉnh cho quý 3 năm 2021 lần lượt là 66% và 59%.

Hơn nữa, hãng tàu ZIM cho biết tổng doanh thu của mình tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,14 tỷ USD, chủ yếu là do doanh thu từ hàng container tăng, phản ánh giá cước cũng như khối lượng vận chuyển tăng.

Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ vận tải trong quý 3 đạt 59% và tăng 40 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020, trong khi tiền ròng từ hoạt động kinh doanh vượt 2 tỷ USD.

Đồng thời, ZIM đã vận chuyển 884.000TEU trong quý 3, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá cước trung bình trên mỗi TEU là 3.226 USD.

Trong quý thứ ba, hãng tàu Zim cũng đã mua lại tám tàu ​​cũ được đóng từ năm 2007 đến năm 2010. Các tàu được mua bao gồm năm tàu ​​4.250TEU, một tàu 2.553TEU và hai tàu 1.100TEU với tổng giá trị khoảng 355 triệu USD.

Eli Glickman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ZIM

Tính đến các số liệu thống kê nói trên, ZIM đã tăng hướng dẫn cả năm và dự kiến ​​sẽ tạo ra EBITDA điều chỉnh vào năm 2021 từ 6,2 tỷ USD đến 6,4 tỷ USD cũng như EBIT đã điều chỉnh từ 5,4 tỷ USD đến 5,6 tỷ USD.

“Trong tương lai, trọng tâm không ngừng của chúng tôi vẫn là tiếp tục thực hiện chiến lược ngách toàn cầu để đạt được lợi nhuận dài hạn vượt trội, đồng thời duy trì tính linh hoạt đáng kể của đội tàu, thúc đẩy các giá trị về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) khi chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất” Glickman nhận xét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.