Tag Archives: World Wide Partnership Cargolink Network

WWPC Network là gì? World Wide Partnership Cargolink Network là gì?

WWPC - World Wide Partnership Cargolink Network

WWPC Network là tên viết tắt các chữ cái đầu của World Wide Partnership Cargolink Network, một mạng lưới toàn cầu của các chuyên gia logistics, freight forwarder và customs brokers trên khắp thế giới. WWPC được thành lập từ năm 1994 và có trụ trở đặt tại California, Hoa Kỳ. Mỗi năm tổ chức này […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.