Tag Archives: Vận chuyển

DPU INCOTERMS 2020 Bản giải thích chi tiết [Cập nhật]

DPU INCOTERMS 2020 Bản giải thích chi tiết

Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán, Incoterms 2020 đã chính thức phát hành với sự thay đổi và bổ sung của một số các quy tắc (điều kiện giao hàng). Trong khuôn khổ bài viết này, Nguyên Đăng xin  giới thiệu bài phân tích chi tiết DPU INCOTERMS 2020. DPU là gì? DPU là […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.