Tag Archives: tăng tốc

Trung Quốc tăng tốc nền kinh tế xanh bao gồm vận tải biển và cảng

Trung Quốc tìm cách tăng tốc nền kinh tế xanh bao gồm vận tải biển và cảng

Trung Quốc tìm cách tăng tốc nền kinh tế xanh bao gồm vận tải biển và cảng Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ban hành một hướng dẫn nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển vì một nền kinh tế xanh và các-bon thấp, bao gồm các lĩnh vực hậu cần, vận tải […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.