Tag Archives: Straight Bill of Lading

Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading – Named Bill of Lading) là gì

Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading - Named Bill of Lading) là gì

Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading) – Trong vận chuyển quốc tế, việc sử dụng Bill of Lading là hết sức phổ biến. Tùy vào điều kiện thực tế mà ta lại sử dụng các loại Bill of Lading khác nhau. Hôm nay, Nguyên Đăng xin giới thiệu tới các bạn loại vận […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.