Tag Archives: Pacific Carriers

PIL bán thêm ba tàu trước phiên tòa

PIL bán thêm ba tàu trước phiên tòa

Hãng tàu PIL đã bán thêm ba tàu khi nhà điều hành tiếp tục cải thiện bảng cân đối kế toán của mình. Một trong số đó là tàu đa dụng Kota Budi. Con tàu đóng vào năm 2013, sức tải 1.391TEU, được bán cho Pacific Carriers có trụ sở tại Singapore. Hãng cũng đã […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.