Tag Archives: Nội dung kiểm dịch

Kiểm dịch động vật là gì? Trình tự kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu

Kiểm dịch động vật là gì

Kiểm dịch động vật là gì? Kiểm dịch động vật là việc trích mẫu để tiến hành xét nghiệm, phân tích nhằm kiểm tra xem động vật, hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật đó có đạt tiêu chuẩn hay không. Việc kiểm dịch vai trò phát hiện, kiểm soát, ngăn ngừa […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.