Tag Archives: MSDS

MSDS là gì? Vai trò của Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất (Material Safety Data Sheet)

MSDS là gì? Vai trò của Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất (Material Safety Data Sheet)

MSDS (Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất)  – Khi vận chuyển hóa chất, than hay các vật liệu nguy hiểm, chủ hàng thường được Hãng tàu hoặc Forwarder yêu cầu cung cấp MSDS. Vậy MSDS là gì? có ý nghĩa như thế nào? và Tại sao hãng tàu và forwarder lại cần MSDS? Tất […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.