Tag Archives: MBL

So sánh Master Bill (MBL) và House Bill (HBL)

So sánh Master Bill (MBL) và House Bill (HBL)

Trong vận chuyển hàng hoá đường biển, vận đơn được chia ra Master và House. Việc phân chia này là do đặc thù ngành vận tải có nhiều đơn vị tham gia, có nhiều công ty trung gian làm dịch vụ vận chuyển. Trong bài viết này, Nguyên Đăng sẽ giúp bạn phân biệt được […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.