Tag Archives: hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2018, các bộ ngành đã cắt giảm được 60 – 70% danh mục phải KTCN. Hiện còn 77.419 mặt hàng thuộc diện quản lý và KTCN, đã giảm 5.279 mặt hàng so với năm 2015. Các […]

Thông tư 62/2019/TT-BTC – về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu

THÔNG TƯ 62/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ 62/2019/TT-BTC – VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Thông tư 62/2019/TT-BTC sử đổi, bổ sung một số điều của thông tư 38/2018/TT-BTC về quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/10/2019 tới đây Thông tư […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.