Tag Archives: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2018, các bộ ngành đã cắt giảm được 60 – 70% danh mục phải KTCN. Hiện còn 77.419 mặt hàng thuộc diện quản lý và KTCN, đã giảm 5.279 mặt hàng so với năm 2015. Các […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.