Tag Archives: giấy chứng nhận hun trùng

Giấy chứng nhận hun trùng

Giấy chứng nhận hun trùng

Giấy chứng nhận hun trùng – Khi xuất khẩu các sản phẩm có thể mang theo côn trùng thì nhà xuất khẩu thường phải làm giấy chứng nhận hun trùng để có thể chuyển đến quốc gia nhập khẩu. Vậy thủ tục làm giấy chứng nhận hun trùng thế nào? Hun trùng là gì? Hun […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.