Tag Archives: Film cuộn

Thủ tục xuất khẩu film cuộn

Thủ tục xuất khẩu film cuộn

Được sử dụng với những chiếc máy ảnh cơ, film cuộn dùng để in ảnh chính là bộ phận giúp máy thu nhận hình ảnh dựa trên cơ chế hoạt động cơ học. Có thể nói, máy cơ chỉ có thể chụp được nếu có film máy ảnh. Ở nước ta từ những năm của […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.