Tag Archives: Điều kiện giao hàng FOB

Điều kiện giao hàng FOB Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng FOB Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng FOB (Free On Board) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) là một trong những điều kiện giao hàng được sử dụng rộng rãi nhất. Trong FOB, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng được đặt an toàn trên boong tàu được chỉ […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.