Tag Archives: Điều kiện giao hàng CIP

Điều kiện giao hàng CIP Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CIP Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CIP (Carriage Insurance Paid to) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms). Về cơ bản, CIP khá giống CPT nhưng chỉ có một điểm khác biệt cơ bản đó là việc yêu cầu người bán chịu trách nhiệm cao nhất về bảo hiểm hàng hóa . Hôm nay, các […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.