Tag Archives: Declaration of Conformity

CE Marking là gì, CE Certificate và Declaration of Conformity

CE Marking là gì, Chứng nhận CE, CE Certificate và Declaration of Conformity

CE Marking chứng nhận CE là viết tắt của  “Conformité Européenne” marking hay chính là chứng nhận CE Marking trong tiếng việt. Đây là dấu hiệu chứng nhận rằng một sản phẩm nhất định phù hợp với các yêu cầu của EU và có thể được bán trên thị trường tại Khu vực Kinh tế […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.